Kurs og seminar – Foredragsnotater

Nasjonal NaMu-samling i Evenskjer 2024

Diverse dokumenter

 

Undervisningspresentasjoner (pptx-format)

 

 

Trosspråkseminar – Tysdagstreff i Sæbø kyrkje, mars 2024

Presentasjon (PowerPoint)

 

Trosspråkseminar i Norkirken Trondheim, april 2023

Presentasjon (PowerPoint)

 

 

Trosspråk – Årets kurs K-stud, mars 2023

Presentasjoner (PowerPoint) og andre ressurser

Fredag

Lørdag

Søndag

Mal for trospråksamtalen (pdf)

 

 

Fagdag Pinsbevegelsen – Led 2023

Presentasjoner (PowerPoint)

 

Lederkonferansen 2022 – ImF

Presentasjoner (PowerPoint)

 

Vil du se vekst i din menighet? Inspirasjonssamlinger okt. 2022

Diverse dokumenter

Brosjyre – Vil du se vekst, turné 2022

Vil du se vekst (pptx)  Støtteark (pdf)

 

 

Hva er mitt trosspråk? – Nettkurs fra 8. mars 2021

Diverse dokumenter

Infoark – De ulike kurssamlingene (pdf)

Samtaleguide – troshistorie og trosspråk (pdf)

 

Første kurskveld

Undervisning: Introduksjon til trosspråkene (pptx)      Støtteark (pdf)

Undervisning: Trosspråktesten (pptx)      Støtteark (pdf)

 

Andre kurskveld

Undervisning: Våre ulike trosspråk I (1, 2 og 3, pptx)      Støtteark (pdf)

 

Tredje kurskveld

Undervisning: Våre ulike trosspråk II (4, 5 og 6, pptx)      Støtteark (pdf)

 

Fjerde kurskveld

Undervisning: Våre ulike trosspråk III (7, 8 og 9, pptx)      Støtteark (pdf)

 

Femte kurskveld

Undervisning: Trosspråkene i fellesskapet (pptx)       Støtteark (pdf)

 

Sjette kurskveld

Undervisning: Et radikalt og balansert trosliv (pptx)      Støtteark (pdf)

 

 

Snakker Gud til meg? – Webinar 2. februar 2021

Snakker Gud til meg, PowerPoint presentasjon (pptx)     Bilder fra presentasjon med foredragsnotater (pdf)       Støtteark (pdf)

 

En leder som utruster flere ledere – Webinar 22. april 2020

Presentasjon, støtteark (pdf)

 

Kirke på nye måter, juni 2019 – Bob og Mary Hopkins

Onsdag kl. 10.00 – FX og NaMu (pdf)

Onsdag kl. 12.15 – Å feire Gud sammen (pdf)

Onsdag kl. 14.00 – Å leve sammen (pdf)

 

Kirke i en ny tid, mars 2019

Kirken og samfunnet – Kirke i en ny tid, Erhard Hermansen (pdf)

Kirken og samfunnet – Kirken anno 2039, Kjetil Sigerseth (pdf)

Kirken og samfunnet – Hva vet vi om kirken og samfunnet om 20 år, Ommund Rolfsen (pdf)

Kirke på nye måter, Graham Cray (pdf)

Kirke av en ny generasjon, Bente Sandtorp (pdf)