Tilgjengelige ressurser

Menighetsveiledning

Veiledergruppen 2 MB

NaMu Norge utdanner, godkjenner og følger opp menighetsveiledere som vil være til hjelp for dere i deres lokale prosess.

At menigheten knytter til seg en ekstern NaMu-veileder, viser seg å ha stor betydning for fremdriften i den lokale prosessen. Veilederen følger menigheten over tid.

Menigheten velger blant våre 30 erfarne veiledere. Veilederne har ulike gaver og har sin bakgrunn fra ulike kirkelige sammenhenger.

Det er menigheten som bestemmer omfanget av veiledningen, men det mest vanlige er å inngå en avtale der veilederen møter menigheten 2-3 ganger i året.

Les mer om veiledning.

Bli kjent med NaMu-veilederne.

Bøker og studiemateriell

NaMu gir ut mye relevant litteratur og materiell gjennom K-vekst forlag.

ABC i Naturlig menighetsutvikling er så å si obligatorisk lesning, gjerne for mange i menigheten. Her er de sentrale prinsippene enkelt forklart, sammen med praktiske tips i prosessen.

Bøker

Boken Fargelegg din verden, er grunnboken som sier mer om bakgrunnen for tenkningen. Den gir også en utfyllende beskrivelse av prinsippene som benyttes. Boken egner seg godt for lederskapet.

I vår nettbokhandel vil du finne mange andre titler som vil være til hjelp for dere lokalt.

Les mer om bøkene i nettbokhandelen.

Kurs og seminar

NaMu tilbyr en rekke kurs. Vi er også bevisst på å legge til rette og tilpasse disse ut fra det kurs- og kunnskapsbehov som finnes lokalt.

Vi kommer gjerne og holder kurs eller seminar hos dere, eller sammen med dere. Innhold og omfang avtales ut fra det lokale behovet.

NaMu inviterer også til nasjonale og regionale kurs og samlinger blant annet for ledere.

Noen av kursene våre har vi også lagt opp som nettbaserte kurs. Da når vi langt ut, og kan ha gode kurs med deltakere og bidragsytere fra vidt forskjellige steder i landet.

Vi anbefaler også å benytte veilederen til å undervise, ha et seminarer eller bidra i kurs.

Les mer om noen av kursene.

Kursbrosjyrer

Persontester

I tillegg til selve menighets-undersøkelsen tilbyr NaMu en rekke personlige tester som bl.a. hjelper den enkelte til å finne sine nådegaver eller sitt trosspråk.

En egen lederskapstest er også svært nyttig for å få tilbakemelding fra sine nærmeste medarbeidere. Det gir også lederen et tydelig utgangspunkt i sin personlige utvikling som utrustende leder.

eTest personprofil større lerret

De fleste testene er tilgjengelig som e-tester på nett, mens noen også er tilgjengelig på papir eller inkludert i en av våre bøker.

Foreløpig er det tilgjengelig persontester på 6 av de åtte kvalitetsområdene.

Finn ut mer om de ulike persontestene.