Hva er NaMu?

NaMu står for Naturlig menighetsutvikling. Det handler om å bidra til sunnhet i menighetene.

Her i Norge har NaMu over 25 års erfaring med utviklingsprosesser i norske menigheter. Den første tiden var arbeidet kjent under navnet Naturlig kirkevekst.

NaMu Norge, med nasjonal leder Kjetil Sigerseth, har siden 2015 vært nasjonal partner i Norge og på Island.

 

Lokale utviklingsprosesser

NaMu støtter menigheter i deres lokale utviklingsprosesser. Dette gjøres ved bruk av høy kompetanse om grunnleggende vekstprinsipper. Menighetene arbeider målrettet over tid for å ta bort hindringer for vekst. Tilpassede redskaper som menighetsprofilen, variert litteratur, målrettede kurs og lokal veiledning er tilgjengelig for det lokale lederskapet.

 

NaMu her, i dag

Her i Norge har vi i dag ca. 30 aktive menighetsveiledere. De har ulik yrkesbakgrunn og ulike nådegaver, og de har sin tilhørighet i 12 ulike kirkesamfunn. Et mangfold av kirker benytter seg av vekstprinsippene og de ulike redskapene som tilbys.

For tiden er ca. 80 lokale menigheter med i NaMu som støttemenigheter, mens 7 av kirkesamfunnene også er offisielt tilsluttet NaMu Norge som partnere.

Les mer om NaMu Norge.

Vanning4-panorama

Naturlig menighetsutvikling er ikke en modell for kirkevekst, men bygger på sentrale prinsipper for kirkevekst.

Prinsippene bygger på Bibelen, på vitenskapelig kunnskap, og på vektsmekanismene vi finner igjen i Guds skaperverk.

Nettopp at arbeidet er prinsippbasert, gjør det egnet for bruk i svært ulike kulturer og kirkelige landskap. Prinsippene er universelle og er derfor gyldige uavhengig av kirketradisjon.

 

Tverrkirkelighet

Helt fra utgangspunktet har NaMu stått på et tverrkirkelig fundament. Dette er også en av våre sentrale verdier i dag. I Norge reflekteres dette gjennom alt fra styrets sammensetning, medlemsmassen, veilederkorpset og alle de ulike menighetene som faktisk benytter prinsippene og redskapene år etter år.

 

Lokal nåsituasjon

En annen sentral verdi og kjennetegn ved arbeidet er at det alltid er grunnfestet i den lokale menigheten. Det er alltid den lokale menigheten som styrer prosessene. Og endringsprosessene tar alltid utgangspunkt i ressursene og situasjonen lokalt her og nå.

Et viktig hjelpemiddel for å få dette til er menighetsundersøkelsen som forteller lederskapet hva som er menighetens styrker og sårbarhet. Undersøkelsen lar også lederskapet få se om det en har lagt til rette for den siste tiden har gitt frukt. En NaMu-veileder gir prosessen ekstra kraft og støtter lederskapet det neste steget på veien.

Les mer om de grunnleggende prinsippene.

NCD eller Natural Church Development er den internasjonalt betegnelsen på NaMu.

Arbeidet springer ut av et tidlige forskningsarbeid på 1990-tallet om hva voksende menigheter har til felles. Dette store forskningsarbeidet tok utgangspunkt i 1000 menigheter. Menigheten fra alle kontinenter og fra mange ulike kirketradisjoner deltok i dette første arbeidet.

 

75 000 menigheter i 70 land

I dag har NCD gjort menighetsundersøkelser i over 75.000 menigheter i 70 land. Mange av landene har i dag egne nasjonale partnere som alle arbeider for å sunne menigheter i sitt område.

 

Internasjonal ledelse

Christian A. Schwarz som var med å legge til rette for den første store undersøkelsen, er i dag internasjonal leder av dette nettverket. Schwarz er utdannet teolog og holder til i Tyskland, like ved grensen til Danmark. Det er også han som har skrevet mye av litteraturen som benyttes både her i Norge og internasjonalt.

Forøvrig består det sentrale lederskapet av medarbeidere med ulike funksjoner i bevegelsen. Disse har sin bakgrunn fra ulike kirkesamfunn og holder til på ulike kontinent.