Erfaringer med kurset Utrustende lederskap

Karethe3, kvadrat

Karethe Fletcher Stormark, psykolog i Stavanger

«Kurset har vært svært verdifullt for meg i min utvikling som leder. Det har hjulpet meg å finne mine styrker, og hvordan jeg kan bruke disse som leder. Det å kunne se "gullet" i mine medarbeider, og legge til rette for at de kan vokse og utvikle seg, er en tilnærming til lederskap som har begeistret meg. Før jeg startet kurset, var jeg usikker på om jeg hadde det som skulle til for å være en god leder. Etter endt kurs og veiledning har jeg funnet en ny trygghet i meg selv, og oppdaget at prinsippene for utrustende lederskap har gitt god effekt i bedriften jeg arbeider i.»
Reza, kvardrat2

Amir Reza Ali Mohammadi, Kristent Fellesskap Oslo

«Det jeg liker best med dette kurset er hvor praktisk det er. Det har hjulpet meg til å tenke bredere i mitt lederskap og gitt meg verktøy som jeg bruker i min hverdag som leder. Jeg har også fått større innsikt i hvor jeg er sterk og hvor jeg kan vokse som leder. Gjennom veiledningssamtaler har jeg blitt utfordret og oppmuntret til å ta tak i områder i mitt lederskap som jeg tidligere enten ikke har sett eller som jeg syntes det var vanskelig å gjøre noe med.»
Mozhgan Krogh-Rad, kvadrat

Mozhgan Krogh-Rad, invandrerkonsulent i Oslo Storbymenighet frikirke

«Et fantastisk godt kurs som jeg særlig vil anbefale for deg som har kommet til et punkt der du har lite motivasjon og inspirasjon i tjenesten. Det som var særlig avgjørende for meg, var de 6 utviklingssamtalene jeg hadde med min gode veileder. Hun løftet opp visjoner og drømmer som var begravet i mitt indre. Hun heiet på meg og veiledet meg til å bli mer modig og få mer selvtillit i tjenesten. Kurset har inspirert meg og gav meg glede til å fortsette å jobbe og tjene Gud og mennesker.»
Helge Bratsberg, kvardrat

Helge Bratsberg, pastor Norkirken Drammen

«Veldig praktisk kurs med innhold som jeg kunne relatere til jobben som pastor og leder. Dyktige kursledere. Etter gjennomført kurs har jeg fått en ny bevissthet og motivasjon til å utruste frivillige i menigheten vår»
Bjørn Roger Stien, kvadrat

Bjørn Roger Stien, pastor Namsos frikirke

«Lenge har jeg kjent på at Guds kall til å være pastor og leder ikke bare handler om å utøve min lederrolle, men vel så mye det å følge opp misjonsbefalingen. Å gjøre disipler! Ledere som utruster nye ledere. Pastorer som utruster nye pastorer. Kurset i utrustende Lederskap, har gitt meg god innsikt i hvordan jeg best kan utvikle meg som en leder, som gjør nye ledere! Og se at framgang i Guds rike, ikke handler om meg alene. Men i større grad hvordan jeg evner å utruste nye ledere.»
Hilde Brevik Grytten 2, kvardrat

Hilde Brevik Grytten, Frelsesarmeen Bergen

«Lederkurset har endret perspektivet for lederskapet mitt, fra det jeg selv presterer til hvordan jeg kan løfte frem gullet som bor i de jeg er satt til å lede. Med Jesus som det ultimate lederforbildet ser jeg på meg selv som leder i nytt lys, og har fått se hvor tett tro og levd liv henger sammen. Veiledningssamtalene har hjulpet meg til å identifisere mine egne utfordringer, og til å se hvordan og i hvilken retning jeg vil utvikle meg videre.»
Runar Gjertsen2, kvadrat

Runar Gjertsen, rektor Bergen Bibelskole

«Kurset i utrustende lederskap har for min del, først og fremst, vært en etterlengtet mulighet til refleksjon og styrking av eget lederskap. Å regelmessig få snakke med andre om eget lederskap har vært et privilegium. Jeg sitter igjen som en bedre leder. Mer bevisstgjort, ansvarliggjort og myndiggjort. Jeg har blitt en bedre lytter, veileder og medvandrer. Jeg kan ikke få anbefalt dette kurset nok til andre.»
Jorun Godø, kvadrat

Jorun Godø, pastor Pinsekirka Ålesund

«Jeg hadde behov for å videreutvikle meg som leder og meldte meg på kurset utrustende lederskap. Her lærte jeg meg selv bedre å kjenne, og jeg har fått større trygghet i ting jeg tidligere var usikker på. Lederskapstesten ble en øyeåpner for meg. Det var helt fantastisk å se hvor jeg har styrkene mine og hvor jeg har et større potensiale til å utvikle meg mer. Utviklingssamtalene har hjulpet meg til å se hva som kan forløses og hvordan. Jeg har også lært mye om hvordan jeg kan være en god samtalepartner. Anbefales varmt.»
Runar Liodden, kvadrat

Runar Liodden, prest Modum menighet (Dnk)

«Kurset i utrustende lederskap overgikk mine forventninger. Her fikk jeg gjennom litteratur, felles undervisning og individuelle mentorsamtaler muligheten til å bli bedre kjent med meg selv og utvikle meg videre som leder og som kristen. Det livsnære kurset har gitt meg avgjørende perspektiver på tjenesten og utrustet meg med verktøy til å vokse videre, og viktigst av alt: Utruste nye ledere.»
Kjartan Ørnes, kvardrat

Kjartan Ørnes, pastor Kristent Fellesskap i Oslo

«NaMus kurs i utrustende lederskap kan virkelig anbefales. Gjennom undervisning og litteratur, gode refleksjonssamtaler og utviklingssamtaler, har jeg blitt mye mer bevisst på hvordan jeg leder og hvordan jeg oppleves som leder. Lederskapstesten har gitt meg konkrete tilbakemeldinger som jeg kan ta tak i og arbeide videre med. Dette har vært bevisstgjørende både for meg personlig og i menighetsarbeidet jeg leder.»

 

Kristin Stordal, kvadrat

Kristin Stordal, fagkonsulent i Frelsesarmeen

«Kurset i utrustende lederskap ga meg berikende nye perspektiver og ny forståelse av lederskap. Her handler det ikke om typiske egenskaper eller talenter. Isteden settes fokus på effekten jeg som leder har på mennesker, og hvordan jeg kan modnes og utvikles gjennom den erkjennelsen. Kurset bidro med spennende verktøy for å analysere og utvikle meg selv som leder. Jeg satte stor pris på dialog rundt erfaringer med de mange flotte deltakerne, og månedlige utviklingssamtaler med dype refleksjoner.»
Inge Morten Paulsen, kvadrat

Inge Morten Paulsen, daglig leder Alpha Norge

«Kurset i utrustende lederskap har vært med på å sette ord på hvordan jeg leder, og hvordan det kan oppfattes av de jeg samarbeider med. Jeg har alltid vært opptatt av å utruste andre, og derfor har det vært fint å oppdage hvordan det kan skje samtidig som mitt eget lederskap blir videreutviklet.»
Roar Flacke, kvadrat

Roar Flacké, fellesskapsutvikler Normisjon Rogaland

«Lederkurset har gitt meg anledning til å arbeide systematisk med livsviktige tema innenfor lederskap. Jeg har blitt mer bevisst på sterke og svake sider i mitt lederskap, og det har vært en fruktbar tilrettelegging for hvordan jeg kan utvikle meg.»

 

Kjetil Stautland, kvadrat

Kjetil Stautland, daglig leder Lyngmo Ungdomssenter

«Kurset har gitt meg ei anna forståing av leiarskap og betydninga av å gje kunnskap og ansvar vidare til andre! Det var nyttig for meg å ta kurset saman med andre utanfor min vanlege omgangskrets. Det var bra å få litt nye vinklingar på det å utøve leiarskap. Kurset inspirerte meg til å sjå etter leiarkandidatar! Utviklingssamtalene var ein viktig del av pakken for å forstå resultata i eigen test. Og at eg vart utfordra på kva resultata betydde for meg.»