Vil du se vekst i din menighet?

Vogn med farge, firkanthjul

NaMu Norge har lang erfaring med utviklingsprosesser i norske menigheter.

Vi heier på dere og går gjerne sammen med din menighet.

Vogn med farge

Det holder ikke å bare å svare ja!

Det er Gud som gir vekst, men lederskap og menighet har et medansvar.

Tradisjoner, holdninger, kultur eller struktur kan ofte være et gode. Samtidig viser erfaring at sider ved dette ofte har negativ innvirkning. Usunnhet virker lammende. Jordsmonnet i menigheten gir ikke tilstrekkelig næring. Enkeltmennesker opplever tørketid. Søvnighet, slitenhet, mismot og likegyldighet får vokse. Årsakene er ofte sammensatte.

 

Gud ønsker kun det beste for sine barn og for sin menighet.

Ønsker du endring? Ønsker du å bidra til endring? Ønsker du å endre deg?

Ydmykhet til hva Gud har å vise oss er avgjørende. Erfaring viser oss at endring er noe som alltid skjer, og som alltid er nødvendig. Derfor må vi ha lange perpektiv på utvikling og vekst i menigheten. Her er det snakk om  kontinuerlig gartnervirksomhet (noen vil kalle det kvalitetssikringsarbeid).

 

Derfor er svaret på det førte spørsmålet ikke et enkelt ja, men en forpliktelse.

Vi har et kall til å lede - et kall til å ta bort det som hindrer - over tid. For, nye hindringer vil alltid dukke opp. Det kan handle om hvordan vi har det mellom oss i lederskapet (varme relasjoner), hvordan vi kan støtte hverandre i å nå nye med Guds kjærlighet og nåde (behovsorientert evangelisering), eller hvordan vi kommer sammen for å feire gudstjeneste (inspirerende gudstjeneste). Les mer om det som hindrer.

Se webinaret: Vil du se vekst i din menighet?
Vanning4-panorama

Erfaring viser oss at trofast bruk av NaMu-prinsippene og menighets­undersøkelsen over tid, gir bedre sunnhet og flere deltakere på gudstjenestene.