Tilskudd til kurs og opplæring

Søk om opplæringstilskudd fra K-stud

Kristelig studieforbund (K-stud) er et offentlig godkjent studieforbund med kristne organisasjoner, menigheter og institusjoner som medlemmer.

Naturlig menighetsutvikling er også medlem av K-stud, noe som gir deg mulighet til hvert år å søke om tilskudd til organisert opplæring når dere blant annet bruker utvalgte ressurser fra NaMu Norge.

Eksempler på støttemulighet er støtte til smågrupper og studiegrupper, godkjente kurs og ved bruk av en av våre godkjente studiebøker i opplæring i menigheten din.

Vær også oppmerksom på at det i de ulike regionene kan finnes egne regionale midler som dere kan søkes gjennom K-studs regionale ledd.

Les mer på www.k-stud.no og benytt gjerne den elektroniske søknadsportalen MineKurs til å søke om tilskudd.