Hjelme og Blomvåg sokn i Den norske kirke ligger i Øygarden kommune vest for Bergen. De siste årene har de jobbet målrettet med å utvikle menigheten og har de siste åtte årene benyttet NaMu som en sentral samarbeidspartner. Hva har skjedd i soknet disse årene, og hvilken utvikling kan vi se så langt? Menigheten har…

Les mer

Det er en begivenhet at at K-stud har valgt ut Trosspråkkurset vårt til å være med som et av kursene blant Årets kurs siste helga i mars. Det gir blant annet kurset en veldig flott ramme, der du som deltaker bare betaler en mindre del av kostnaden for kurs og hotellweekend med full pensjon. Uansett…

Les mer

Vil du bli ny NaMu-veileder? Gjennom det siste året har flere nye NaMu-veiledere fullført sin utdannelse og er klar for å bistå menigheter rundt om i hele landet. Vi er også kommet langt med det siste kullet i veilederutdanningen. De vil fullføre sin utdanningen i løpet av dette året. Derfor inviterer vi nå neste kull.…

Les mer

«Å følge Kristus er det motsatte av fryktens febrile rastløshet og krampaktige klamring. Det er å abdisere fra tronen som tilværelsens herre og overlate kontrollen til ham som faktisk er det. Det er å følge, ikke bruke tusen mer eller mindre åndelige knep for å få Jesus til å følge oss i våre prosjekter. Det…

Les mer

Bli en leder som både leder og utruster! Nå har vi åpnet påmelding til vinterens nettkurs i utrustende lederskap. Denne gangen inviterer vi til to alternative grupper, torsdager enten på dagtid eller kveldstid.   Kursgruppene du kan velge blant Første gruppe med gruppesamtaler på kveldstid kl. 20.00 og oppstart uke 5 (torsdag 2. februar –…

Les mer

Kirke vår – samlet plan for arbeidet i soknet (tidl. benevnt Helhetlig menighetsplan), lanseres nå som en ny ressurs for menigheter tilhørende Den norske kirke. I forbindelse med denne prosessen skrev flere av våre veiledere en viktig artikkel i Luthersk kirketidende nå i oktober. Der pekte vi på at den beste løsningen for lokalmenigheten er…

Les mer