Velkommen til et live-webinar om ditt og mitt trosspråk Tirsdag 5. oktober inviterte vi til et åpent webinar om trosspråk. Her stilte vi spørsmålet Snakker Gud til meg?, eller kanskje spurte vi egentlig om hvordan du og jeg, så forskjellige som vi er, erfarer og retter oss mot Gud på ulike måter? Begrepet trosspråk er…

Les mer

Hvordan står det til i fellesskapet? Hva rører seg i menigheten? Hva skal til for at lederskapet skal kunne lede på en bærekraftig og fruktbar måte denne høsten? Vi har vært gjennom en spesiell tid det siste halvannet året. Fortsatt preger den verdensomspennende pandemien oss alle. Vi ser også at kirkene og livet i kirkene er…

Les mer

Tirsdag 28.9 kl. 14.00 inviterer Kirke på nye måter ved Norges Kristne Råd til et spennende webinar om hvordan vi kan legge til rette for pionerskap i kirkene våre. Dagens hovedgjest er Mattias Neve fra Sverige. Han har nylig skrevet en doktorgrad om fire ulike nye fremvoksende kirker i Sverige, er pastor i Vineyard Stockholm…

Les mer

«Som mennesker står vi sjelden stille. Livet er bevegelse. Livet er nye erfaringer. Livet er endring. Derfor blir også troen en vei. Mest sannsynlig en lang og kronglete vei, men en vei med retning. En vei til frelse. « Kjetil Sigerseth (På kirkebakken 3-2014)

Les mer

Vil du bli ny NaMu-veileder? Denne høsten fullfører nye NaMu-veiledere sin utdannelse og er straks klar for å bistå menighetene. Derfor starter vi nå opp neste kull. Kan veiledning av menigheter være en tjeneste Gud kaller deg inn i? Kursuken arrangeres i Molde 15. – 18. november 2021.   I Norge har ca. 70 personer de…

Les mer

Det er ikke den Gudsopptatte kirken som skremmer folk bort – men den selvopptatte. Magnus Malm (Fri til å følge – Kirke i Jesu fotspor, s. 46)   Her kan du lese hele avsnittet fra Magnus Malms bok Fri til å følge – Kirke i Jesu fotspor I lys av dette [at Maria var et…

Les mer