1. januar foretar NaMu Norge en generell prisjustering. Vi har tatt en prat med daglig leder Kjetil Sigerseth for å få bedre kjennskap til hvorfor dette gjøres nå. Dere går nå ut med info om at NaMu ved nyttår vil foreta en generell prisjustering. Kjetil Sigerseth kan du si noe om årsaken bak denne avgjørelsen?…

Les mer

“Veksten hviler i Guds hender, ikke i sokneprestens eller menighetsrådets hender. Menigheten tilhører Jesus. Han sier klart at han vil bygge sin kirke (Matt 16,18). Det gjør kirkevekst mer overkommelig.” Ommund Rolfsen i boken Ti menigheter med en helt overkommelig kirkevekst, s. 28

Les mer