The 3 Colors of Community

Beskrivelse

av Christian A. Schwarz:

Hvordan kan en forbruker bli en disippel?

Hvordan seire over synd?

Christian A. Schwarz tar opp en velkjent og vanskelig utfordring: Hvordan kan en forbruker bli en disippel? Christian er opptatt av de sju tegn på kvalitet som ethvert kristent fellesskap trenger, enten det er en familie, et bønnemøte, ei bibelstudiegruppe, en komité, et kor, ei livsnær gruppe. Kvalitetstegnene er de andre sju tegn på kvalitet, altså Utrustende lederskap, Nådegavebasert tjeneste, Engasjert trosliv, Hensiktsmessige strukturer, Inspirerende gudstjeneste, Behovsorientert evangelisering og Varme relasjoner. Ved å leve disse sju tegnene på kvalitet seirer fellesskapet over de sju syndene hovmod, grådighet, begjær, misunnelse, fråtseri, vrede og latskap. Christian våger å skrive om hvordan ethvert fellesskap trues av synd. Han er konkret når han skriver om hovmod, grådighet, begjær, misunnelse, fråtseri, vrede og latskap. Enhver kristen står i en kamp her. I kampen hjelper Christian deg til å bruke omforming av energi, og viser
hvordan du kan identifisere og utnytte kreftene bak de sju syndene.

Testen i boka skal bevisstgjøre deg på hvor du har størst potensial til å bidra til fellesskapets sju kvaliteter. Boka går lite inn på de tekniske sidene ved grupper.

Boka er på 144 sider.

ChurchSmart Resources
ISBN 1-889638-98-0

Tilleggsinformasjon

Vekt 0,406 kg

268,00 kr