Paradigm Shift in the Church

Beskrivelse

Hvordan Naturlig menighetsutvikling kan forvandle teologisk tenkning

Skrevet av Christian A. Schwarz (1999)

Paradigm Shift in the Church presenterer den teologiske basisen for de praktiske redskapene og begrepene i Naturlig menighetsutvikling.

Er tiden kommet for en tredje reformasjon? Schwarz er overbevist om at vi ikke vil ha noen merkbar fremgang i kirkene våre uten en radikal endring på linje med den vi så under reformasjonen.

«Det er alltid vanskelig å  gi opp noe vi har vokst inn i og blitt vant til, særlig når det som skulle erstatte det gamle ennå ikke ligger synlig foran oss. Knapt noen er villig til å gå i gang med en slik prosess av egen vilje. Bare en eksistensiell krise kan sette nok press på oss til at vi godtar et paradigmeskifte» (Christian A. Schwarz)

 

Utgitt av ChurchSmart Resources (USA)

271 sider, innbundet

 

 

How Natural Church Development can transform theological thinking

Written by Christian A. Schwarz (1999)

 

Paradigm Shift in the Church presents the theological paradigm that is the foundation of the practial tools and concepts behind Natural Church Development.

Is it time for a third reformatation? Schwarz is convinced that we will make no significant progress in our churches without changing as radical as those of the Reformation.

«It is always difficult to give up something we have grown accustomed to, especially when the new things that are to replace the old are not clearly visible yet. Hardly anyone is willing to embark on such a process of their own free will. Only an existential crisis can put enough pressure on us to cause us to adopt a new paradigm.» (Christian A. Schwarz)

 

Published by ChurchSmart Resources

271 pages, hard cover

 

 

 

 

Tilleggsinformasjon

Vekt 0,650 kg
Dimensjoner 24 × 17 × 2,5 cm

348,00 kr