A Large Group of Diverse Colorful Happy People

Kirke på nye måter

Podcast

Lytt til podcasten Kirke på nye måter med tilsynsprest Knut Refsdal.

Ressursgruppe

Norges Kristne Råd har setter sammen en bred ressursgruppe for samle, løfte frem, inspirere og heie på alle gode initiativ og pionertiltak innen dette feltet.

For tiden består gruppen av

  • Erhard Hermansen (NKR)
  • Kjetil Sigerseth (NaMu)
  • Bente Sandtorp (Home Church)

Gruppen vil utvides i løpet av våren 2020.

Andre ressurser

Klikk her for å finne foredrag og undervisning om temaet til nedlastning.

I en tid der kirken i store deler av den vestlige verden mister sin posisjon i samfunnet må kirken tenke nytt om det å være kirke.

Hva har kirken å si til det moderne samfunnet? Hvordan kan kirken være sann, aktuell og relevant for mennesker i dag? Hvordan finner menneskers seg hjemme i den kristne tro?

Naturlig menighetsutvikling og Kirke på nye måter

NaMu Norge vil være en pådriver og inspirator på dette feltet fordi vi daglig ser disse utfordringene og mulighetene lokalt. Sammen med Norges Kristne Råd og kirkene etableres initiativet Kirker på nye måter.

Liknende strømninger kjenner vi også fra andre land. Fresh Expressions of Church har i over 20 år vært en tverrkirkelig bevegelse med stor betydning og stort gjennomslag i Storbritania. I Sverige kjenner vi arbeidet som Nya sätt att vara kyrka.

Det er mange år siden de første initiativene kom i Norge, men til nå har kraften og de praktiske fruktene vært begrenset her i landet. Det er på høy tid at disse spørsmålene kommer på agendaen i alle lokalsamfunn og kirkesammenhenger.

Kirken tar form

Emerging Churches eller fremvoksende kirker er noe av det vi håper å se mer av fremover. Nye uttrykk for kirke, side ved side med det etablerte. Uttrykk for kirke som tar utgangspunkt i menneskene i den lokale sammenhengen, og der vi spør oss: Hvordan kan kirken se ut for, blant og med disse menneskene?

Diverse group of students reading and studying.

Arrangement

Se webinaret Kirke på nye måter som ble arrangert 12. mai 2020 ved å trykke her. Du kan også lese mer om webinaret her.

Konferansen Steg 2020 (Metodistkirken) er utsatt. Se webinaret På veg til neste Steg (innhold og lyd starter etter knapt 3 min., total lengde 1 time og 26 min.)