NaMu-prosessen

NaMu-spiralen

NaMu-syklusen

En naturlig utviklingspross går i sirkler eller som en spiral. Dette kjenner vi blant annet fra naturen, der ulike sesonger følger hverandre. Når et nytt år påbegynnes vil en ha et annet utgangspunkt enn tidligere år.

Ulike årstider i menigheten

Det vanlige er at en NaMu-syklus i en menighet strekker seg over mellom 1 1/2 år og 2 1/2 år.

Forberedelse og gjennomføring av en menighetsundersøkelse er en naturlig start i prosessen. Det viktigste arbeidet starter likevel etter at undersøkelsen er gjennomført.

NaMu-syklusen hjelper menigheten til å ta tak i den nye innsikten menighetsprofilen gir, forstå denne, og omsette den i nødvendig handling.

Her er det det trofaste arbeidet over tid som gir uttelling. Lederskapet fungerer som menighetsgartnere ved å gi næring der dette trengs, og rydde bort hindringer der dette er nødvendig.