Vil du bli ny NaMu-veileder? Denne våren fullfører nye NaMu-veiledere sin utdannelse som de startet på våren 2023. Det gjør også at vi i vår inviterer inn et nytt kull med aspirerende veiledere. Kan veiledning av menigheter være en tjeneste Gud kaller deg inn i? Kursuken arrangeres i Evenskjer 27. – 30. mai 2024.  …

Les mer

Kirke vår – samlet plan for arbeidet i soknet (tidl. benevnt Helhetlig menighetsplan), lanseres nå som en ny ressurs for menigheter tilhørende Den norske kirke. I forbindelse med denne prosessen skrev flere av våre veiledere en viktig artikkel i Luthersk kirketidende nå i oktober. Der pekte vi på at den beste løsningen for lokalmenigheten er…

Les mer

«Vi trenger alle å forholde oss til virkeligheten. NaMu er det beste redskap for å ta temperaturen i våre menigheter. Det gir et språk for vekst, har fokus på kvalitet og har mange gode verktøy for å hjelpe den lokale menigheten til videre utvikling. Anbefales.» Øivind Augland, grunder i Xpand, leder menighetsplanting i Frikirken  …

Les mer

Grunnleggeren av Naturlig Menighetsutvikling (NaMu) Christian A. Schwarz holdt inspirerende foredrag om viktige sider av Naturlig menighetsutvikling på Island nylig. Rundt 80 000 kirker har tatt menighetsprofilen i løpet av de siste 25 år i rundt 80 land. I Norge har 430 menigheter tatt menighetsprofilen.   Av Sten Sørensen   Rundt 25 veiledere var samlet…

Les mer

En gjennomgang av alle menigheter i Den norske kirke (Dnk) som mellom 2008 og 2015 har gjennomført minst to menighetsundersøkelser viser tydelig økning i sunnhet. Systematisk arbeid i menigheter ved bruk av menighetsprofilen gir også mulighet til å se en samlet utvikling for en gruppe menigheter. For et kirkesamfunn gir dette blant annet mulighet for å kunne…

Les mer