430 menigheter har tatt menighetsprofilen i Norge

Grunnleggeren av Naturlig Menighetsutvikling (NaMu) Christian A. Schwarz holdt inspirerende foredrag om viktige sider av Naturlig menighetsutvikling på Island nylig. Rundt 80 000 kirker har tatt menighetsprofilen i løpet av de siste 25 år i rundt 80 land. I Norge har 430 menigheter tatt menighetsprofilen.

 

Av Sten Sørensen

 

Rundt 25 veiledere var samlet i Reykjavik i forrige uke. Jon Løvland fra Metodistkirken i Norge som er nyutdannet veiledere sier dette:

– Veilederutdanningen har gitt meg god introduksjon til å skjønne og bruke de universelle prinsipper som Naturlig Menighetsutvikling bygger på. Samtidig ser jeg at det er mye mer å lære gjennom videre undervisning, utviklingsprosesser og erfaring. Jeg er derfor glad for å få tilhøre et åpent og delende veilederfellesskap som støtter hverandre i tjenesten som veileder.

 

Cathrine Lie Engåvoll fra Pinsemenigheten i Røros sier:

– Jeg har brukt NaMu i egen menighet i 9 år og har hatt god nytte av det. Derfor har jeg tenkt at det er viktig at flere menigheter får muligheten til å ta dette i bruk. Jeg har lært meg å bli glad i å undervise, og jeg tror at min erfaring fra en veldig liten menighet kan være til nytte for andre – spesielt menigheter som er små og som kan få oppmuntring av å høre at dette fungerer uavhengig av menighetens størrelse. Jeg ser dessuten på veiledertjenesten som en spennende utfordring og en anledning til å prøve meg på nye oppgaver og tjene Gud på flere områder enn tidligere.

 

Generalsekretær Erik Furnes som også er nyutdannet NaMu-veileder sier dette:

–  For Indremisjonsforbundet er NaMu et strategisk verktøy som vi vil satse på framover fordi det hjelper ledere til å avdekke den virkelige tilstanden i en forsamling, og dermed jobbe mer målrettet med det en trenger å bli bedre på.

 

De siste 20 årene har rundt 430 menigheter i Norge i de fleste kirkesamfunn tatt menighetsprofilen. Nasjonal leder i NaMu er Kjetil Sigerseth fra Den norske kirke.

 

I år er disse blitt nye veiledere: Liv-Kari Sigerseth (nede til venstre), Marit H. Ådnanes, Cathrine Lie Engåvoll, Erik Furnes (oppe til venstre), Jon Løvland og Karen Sofie Aasmyr. (Hun var ikke tilstede da bildet ble tatt.)