Menighetsprofil

Menighetsprofilen

En menighetsundersøkelse benyttes for å undersøke sunnheten i din menighet. Undersøkelsen gir en Menighetsprofil som sier mye om den nåsituasjon, om hva som kjennetegner menigheten, og beskriver menighetens styrker og hvilke sider som hindrer videre vekst. Undersøkelsen anbefales benyttet parallelt med en lokal utviklingsprosess og menighetsveiledning.

Sammen med Menighetsprofilen for menigheten en Resultatguide. Dette er en dypere analyse av resultateten fra undersøkelsen. Denne hjelper deg og din menighet med analyse og tolkning av situasjonen i dag. Resultatguiden inneholder følgende profiler:

  • Oppsummeringsguiden
  • Fortellingsguiden
  • Statusguiden
  • Strategiguiden

Alle disse profilene gir detaljert tilbakemelding fra sentrale medarbeidere i menigheten, og er svært nyttig i den videre prosessen i lederskap og menighet.

Les mer om menighetsundersøkelsen.

Bestill adgangstegn til undersøkelsen.

Personprofiler

NaMu Norge leverer mange persontester som blant annet Nådegavetesten og Trosspråktesten.

Hver enkelt av disse individuelle testene hjelper deg til å forstå mer om ditt utgangspunkt, og å utforske mer av det potensiale Gud har lagt ned i deg. Har du tatt den samme testen tidligere vil du se hvordan du har vokst siden da.

De fleste av disse er nå tilgjengelig digitalt. For å ta en slik test trenger du et adgangstegn. Dette bestiller du i vår nettbutikk eller sender oss en e-post. De beste prisene får du ved å bestille fra NaMu Norge. Flere av bøkene vi leverer inneholder også ett eller to adgangstegn til disse testene. Følgende tester er i dag tilgjengelig på nett:

  • Nådegavetesten
  • Trosspråktesten
  • Lederskapstesten
  • Fellesskapstesten
  • Forvalterskapstesten (bare på engelsk)

Testene anbefales benyttet sammen med bøkene Nådegavenes 3 farger, Engasert trosliv, The 3 Colors of Community og The 3 Colors of Leadership, eller i forbindelse med et relevant kurs. Les mer om Kurs til vekst.

Finn ut mer om de ulike persontestene.

Bestill adgangstegn til en persontest.

 

Vi tar tempen

Andre tester og profiler

NaMu Norge kan også levere andre tester som for eksempel en trefargetest for menigheten, en kirkesamfunnsprofil eller dypere analyser av menighetsprofilen (for eksempel for en gruppe menigheter eller for en avgrenset aldersgruppe i menigheten).

Profil Pluss og Profil Innsikt som tidligere ble mye benyttet sammen med Menighetsprofilen kan fortsatt bestilles, men er i dag i stor grad erstattet av Resultatguiden.

Noen persontestene kan også leveres på papirskjema. Dette gjelder blant annet Nådegavetesten. Testen Åndens frukt, kan bare leveres som papirtest. Denne finnes også i boken Kjærlighetens 3 farger.

For alle persontestene på nett (bl.a. Nådegavetesten) er det mulig å gjennomføre testen samlet for en mindre eller større gruppe. Da får dere frem en egen gruppeprofil, i tillegg til at hver enkelt deltaker får sin personlige profil.

Ta kontakt med NaMu Norge for å forhøre deg om vi kan møte de behov dere har.

Kontakt daglig leder Kjetil Sigerseth: