Engasjert trosliv

Beskrivelse

– Mitt, ditt og menighetens trosspråk

Skrevet av Kjetil Sigerseth

 

Dette er en viktig og nyttig bok om engasjert trosliv og de ulike trosspråkene. Boken er utgitt for at den skal være til forvandling i din relasjon til Gud. Målet er at troslivet kan være et naturlig hvilested, samtidig som den får være en kraft til liv og tjeneste. Boken vil også hjelpe deg til å se hvor fargerikt og mangfoldig troslivet er blant dem du deler troen med.

 • Boken inkluderer ett adgangstegn slik at du kan gjennomføre Trosspråktesten (verdi 160,- kroner) på nettsiden http://namunorge.no/persontest.
 • Boken inneholder et eget opplegg for de som ønsker å arbeide med boken i en gruppe.
 • Boken er godkjent som en studiebok av Kristelig Studieforbund.

 

Engasjert trosliv og trosspråk

Realiteten i dag er at troen blant Guds folk ikke gir kirken, og hver enkelt av oss som utgjør kirken, den trygghet og kraft som den kunne og skulle. Sekularisering, frykt og stagnasjon får prege kirken i for stor grad. Derfor er det så viktig at vi kan finne tilbake.

Erfaring over flere år med utviklingsarbeid i norske kirker har vist oss at innholdet i denne boka er ett av de svarene vi trenger. Et praktisk og konkret hjelpemiddel mellom to permer. Et redskap som kan bli til forvandling for deg, for gruppen din, og for kirken der du hører til.

Om du ikke helt vet hva som menes med trosspråk, har du mye å glede deg til. Om du kjenner til dette fra før, har du mulighet til å gå noen steg videre, og ta med deg menneskene du har rundt deg på denne veien. Guds velsignelse på reisen!

 

Anbefaling

«Heftet om trosspråk er enkelt og forbilledlig som undervisning og til inspirasjon både for den enkelte og for fellesskapet. Jeg har hatt nytte og glede av denne måten å framstille mangfold og enhet på.» Biskop Anne Lise Ådnøy (Stavanger)

 

Litt mer fakta om boken

 • Utgitt av K-vekst forlag © (NaMu Norge)
 • Trykket av EKH-grafisk, Molde
 • 1. utgave, 1. opplag, 2019 (1 500 eksemplar)
 • ISBN 978-82-92691-08-3
 • Boken er en videreutvikling av heftet Troens 3 farger (2016) og flere illustrasjoner og mye av prinsippene og illustrasjonene i denne boka er etter avtale hentet fra boka The 3 Colors of Your Spirituality (2009) av Christian A. Schwarz ©
 • Malte illustrasjoner er laget av Ingvild Dalland Husabø
 • Flere personlige bidrag og eksempler er inkludert i boken, blant annet ni personlige erfaringer med hvert av de ni trosspråkene.
 • 72 sider, paperback

 

Troens 3 farger – Ulike mennesker og ulike språk

Hvordan ser troslivet ut i fellesskapet? Hvilke farger eller trosuttrykk er lettest å få øye i kirken vår? Hvordan ser og søker vi Gud? Hvordan kommuniserer Gud med oss? Hvordan kan vi bruke vårt mest naturlige trosspråk mer frimodig? Hva kan vi lære av å se andre menneskers vei til Gud? Hvordan kan vi få erfare mer av Guds sannhet, godhet og skjønnhet?

Dette er bare noen av de spørsmålene som boken vil utfordre oss på. I tillegg til å utfordre, gir boken oss også hjelp til å komme videre. Slik kan hver enkelt få vokse i tro og kjærlighet, og sammen få erfare mer av vår treenige Gud.

 

Litt mer om forfatteren

Kjetil Sigerseth er nasjonal leder i NaMu Norge. Han er pedagog (cand.ed.) og har hele livet vært engasjert i kirkelig arbeid, lengst som daglig leder i Molde domkirke.

Hans hovedoppgave om Den lærende menighet ble starten på et livslangt engasjement innen menighetsutvikling. Sigerseth er menighetsveileder og coach og har et stort hjerte for Guds mangfoldige kirke. Han gleder seg når folk settes fri og naturlig får vokse i tro og tjeneste.

 

Tilbud og rabatter

Vi gir alltid 10% rabatt på denne boken for medlemmer. partnere og støttemedlemmer.

Ved bestilling av større kvanta anbefaler vi at du ber oss om et tilbud.

Ordinære kvantumsrabatter er som følger:

 • 5 – 9 bøker 10%
 • 10-19 bøker 15%
 • 20-29 bøker 20%
 • 30- 39 bøker 25%
 • 40+ bøker fra 30%

Tilleggsinformasjon

Vekt 0,16 kg
Dimensjoner 24 × 17 × 0,7 cm

198,00 kr