Menighetsveiledning

Veiledning viser seg ofte å være en av de viktigste enkeltbidragene for menigheter som ønsker å se mer av menighetens potensiale frigjort. Endringsprosesser kan være både inspirerende og krevende. Da er det stor nytte i å ha noen med i prosessen som både kan se menigheten med nye øyne, stille de forløsende spørsmålene og ha grunnleggende kjennskap til prinsipper for menighetsvekst.

 

Mål

Menighet og veileder har som felles, kortsiktig mål i løpet av 1-2 år å gjennomføre NaMu-syklusen fram til neste test/menighetsprofil.  Skriftlig avtale (kontrakt) om veiledning inngås mellom den enkelte veileder og menigheten.  Kostnad for veiledningen er avhengig av hvor mye veiledning menigheten ønsker. Avtalen omfatter veiledning i ett til to år fram til neste test.

 

Behov for veiledning

Erfaring med 450 menigheter har lært NaMu Norge at menighetene har ulike behov for veiledning når de begynner på NaMu-syklusen. Alle har behov for litt, mange for noe og noen ønsker en tett oppfølging. De fleste menigheter velger alternativ 2 (se nedenfor). Menighetsprofilen indikerer hvor mye veiledning en menighet behøver. Jo svakere menighetsprofil, jo mer veiledning trengs for å klare å gjennomføre NaMu-syklusen fram til neste menighetsprofil. Alle vil ha god nytte av veiledning, også menigheter som viser stor grad av sunnhet (skårer høyt).

 

Hva gjør veilederen?

Veilederen hjelper menigheten til å arbeide langsiktig (gjerne ti års perspektiv) og ikke fortape seg i det hverdagslige og akutte. Veilederen bidrar med et utenfraperspektiv på menigheten og støtter menigheten i å lage en tiltaksplan ut fra menighetsprofilen. Veilederen forholder seg først og fremst til menighetens lederskap (menighetsråd, stab, eldsteråd, pastor). Men når lederskapet ber ei arbeidsgruppe om å lede menigheten gjennom NaMu-syklusen, har veilederen mest kontakt med arbeidsgruppa.

 

Veilederen er en ressursperson når menigheten benytter NaMu og NaMu-syklusen. Veilederen kjenner NaMu og NaMu-syklusen godt. NaMu-veilederen har gjennomført en teoretisk og praktisk opplæring og har dokumentert innsikt, ferdigheter og holdninger som trengs for å bli godkjent som veileder. NaMu Norge v/daglig leder godkjenner alle veiledere og følger opp veilederne. Han sørger for at alle menighetene får en veileder og er behjelpelig hvis menigheten vil bytte veileder eller veilederen vil avslutte.

 

Gjennomføre avtalen på 1-2 år

Erfaringer tilsier at 1-2 år er passe tid for en menighet til å gjennomføre en NaMu-syklus. Noen bruker ett år, andre to år, men 1 ½ år er det vanligste. En veiledningsavtale gjelder derfor for 1-2  år framover fra det tidspunkt da den nåværende menighetsprofilen ble gjennomført. NaMu Norge anbefaler at avtalen om oppfølging forlenges.

 

Notat – Info om veiledning 2022 – 2023 (pdf)

Kontrakt – Eksempel på veiledningskontrakt (pdf)

Godkjente menighetsveiledere (fra 12 ulike kirkesamfunn)