8 tegn på sunnhet

Vekst4

Hva kjennetegner sunne menigheter?

Erfaringene fra voksende menigheter, og det som kjennetegner disse, er bemerkelsesverdig sammenfallende med de forordninger Det nye testamentet gir til det kristne felleskapet.

Ut fra dette kan vi slutte at det er noen kvaliteter ved for eksempel lederskapet, ved tjeneste, eller ved relasjonene oss i mellom, som er særlig viktig.

Adjektivene beskriver kvaliteten vi strekker oss mot. Lederskapet skal først og fremst være utrustende, som Jesus var overfor sine disipler. Tjenestene skal fordeles ut fra hva den enkelte har fått gaver til. Relasjonene i fellesskapet skal være preget av kjærlighet  og omsorg for hverandre.

Om du vil lese mer om de åtte tegnene på sunnhet anbefaler vi særlig boken ABC i Naturlig menighetsutvikling.

Utrustende lederskap

- Å være utrustende

I hvilken grad fører mitt lederskap til å forløse det Gud har lagt ned i mennesker rundt meg?

I hvilken grad legger lederne vekt på å utruste de troende?

Nådegavebasert tjeneste

- Å bruke gavene

I hvilken grad bruker jeg de gavene jeg har fått?

I hvilken grad er oppgavene i menigheten fordelt etter gaver og evner?

Engasjert trosliv

- Å elske Gud

I hvilken grad preges min tro av entusiasme og begeistring?

I hvilken grad preges menigheten av engasjement og glad?

Hensiktsmessige strukturer

- Å være effektiv

I hvilken grad bruker jeg den energien jeg har, på en klok måte?

I hvilken grad bidrar strukturene i menigheten til vekst?

Oppsummering Dnk 600

Inspirerende gudstjeneste

- Å være inspirert

I hvilken grad er jeg inspirert?

I hvilken grad oppleves gudstjenesten som inspirerende?

Livsnære grupper

- Å leve sammen

I hvilken grad lever jeg nær andre?

I hvilken grad berører gruppene medlemmenes liv?

Behovsorientert evangelisering

- Å møte andres behov

I hvilken grad møter jeg andres behov?

I hvilken grad møter menighetens diakoni og evangelisering behovene til de som ennå ikke kjenner Jesus?

Varme relasjoner

- Å elske vår neste

I hvilken grad elsker jeg andre mennesker?

I hvilken grad er forholdet mellom oss i kirken preget av kjærlighet og omsorg?

Les mer om vekst i din menighet.