Årsmøte for NaMu Norge

NaMu Norge skal i følge vedtektene avholde årsmøte for medlemmene årlig. Normalt legges dette slik at det sammenfaller med tid og sted for årets veiledersamling. Årsmøtet består av enkeltmedlemmene i NaMu Norge. Alle som ønsker å bidra i arbeidet på en positiv måte kan melde seg inn som enkeltmedlem.


Årsmøtet for NaMu Norge 2019

Sted: Folkehøyskolen Nord-Norge, Evenskjer

Tid: Torsdag 6. juni 2019 kl. 11.00

Årets årsmøte avholdes i Evenskjer torsdag 6. juni 2019 kl. 11.00. Medlemmer ønskes også velkommen til å knytte seg opp ved bruk av videolink ved å trykke her, for så å trykke på knappen merket Gå til Zoom videomøte.

Sakspapir til årsmøtet 2019 (pdf-dokument):

 


Årsmøtet for NaMu Norge 2018

Sted: Hlíðardalsskóli ved Reykjavik (Island) eller videolink (Zoom)

Tid: Tirsdag 5. juni 2018 kl. 18.15 norsk tid (16.15 lokal tid)

Årets årsmøte avholdes på Island (Hlíðardalsskóli ved Reykjavik) tirsdag 5. juni 2018 kl. 18.15 norsk tid (16.15 lokal tid). Medlemmer ønskes også velkommen til å knytte seg opp ved bruk av videolink ved å trykke her, for så å trykke på knappen merket Gå til Zoom videomøte.

Sakspapir til årsmøtet 2018 (pdf-dokument):

 


Årsmøtet for NaMu Norge 2017

Årsmøtet i 2017 ble avholdt på Holtekilen folkehøyskole 16. juni 2017 kl. 16.00.

Sakspapir til årsmøtet 2018 (pdf-dokument):