Våre kurs

Teleioskurs II: Fornyet sinn – forvandlet liv

Det andre teleioskurset Fornyet sinn – forvandlet liv settes opp i Molde 2. helga i april i 2024. Kurset gir økt bevissthet i måten vi tenker og møter hverdagssituasjoner på. Dette har mange erfart som frigjørende og livsforvandlende. Kurset arrangeres 12. – 13. april 2024 i Røbekk kirkesenter (6 km. øst for sentrum). Lokal arrangør…

Les mer

Webinar – Kirke på nye måter, norske fortellinger

Ressursgruppen for Kirke på nye måter inviterer til et nytt webinar onsdag 10. april kl. 14.00 – 15.30. Denne gangen vil vi se og høre norske fortellinger om ulike nye måter å være kirke på lokalt rundt om i Norge. I løpet av webinaret skal vi bli bedre kjent med disse tiltakene/eksperimentene: Sammen på Grønland. Arbeidet…

Les mer

Webinar – Trosspråk i møte med barn og unge

Velkommen til webinar 9. april kl 12:00 – 13:15 om «Trosspråk i møte med barn og unge» Hvordan koble barn, unge og Gud på den mest naturlige måten? – Fra den enkeltes utgangspunkt. Det er mange trosspråk, men ett kjennes for mange mer naturlig enn andre. På samme vis som vi mennesker har ulike måter…

Les mer

Åpen nasjonal NaMu-samling – Mai 2024

Hvert år samles menighetsveilederene til etterutdanningskurs. Dette året åpner vi virkelig opp og ønsker alle interesserte hjertelig velkommen til årets nasjonale NaMu-samling. Samlingen finner sted siste uka i mai (tirsdag til torsdag) på Folkehøyskolen Nord-Norge ved Evenskjer (20 min. fra Harstad/Narvik lufthavn Evenes). Overnatting og måltider bestilles ved påmelding Siden NaMu selv er relativt ung…

Les mer

Kurs for nye NaMu-veiledere

Vil du bli ny NaMu-veileder? Denne våren fullfører nye NaMu-veiledere sin utdannelse som de startet på våren 2023. Det gjør også at vi i vår inviterer inn et nytt kull med aspirerende veiledere. Kan veiledning av menigheter være en tjeneste Gud kaller deg inn i? Kursuken arrangeres i Evenskjer 27. – 30. mai 2024.  …

Les mer

NaMu veilederutdanning 2024

Innhold og omfang av utdanningen Kursuken for nye veiledere (for påmelding se checkin.no)  Praksis etter behov, minimum to menigheter over en periode på ca. 1 år (2-3 møtepunkter i hver menighet) Egenstudium med persontester og bokrapporter (i underkant av 500 sider pensum totalt) Individuelle oppfølgingssamtaler Etterutdanning   Nærmere om utdanningen Erfaringsvis inviterer vi til utdanning…

Les mer

Webinar – Nådegavebasert tjeneste

I starten av 2024 inviterte NaMu Norge til åpent og gratis webinar om nådegavene våre. Dette webinaret er nå tilgjengelig i opptak. Hvordan kan vi forløse mer av det Gud gir ved å ta i bruk gavene i menighetens ulike tjenester? Webinaret passer spesielt for menigheter som ønsker å styrke den nådegavebaserte tjenesten. Aril Svartdahl…

Les mer

Teleioskurs I: Lytt – med varme, empati og respekt

I løpet av vinteren og våren settes de to første Teleioskursene opp i Molde. Kurset Lytt med varme, empati og respekt arrangeres på Røbekk kirkesenter (ved Røbekk kirke) fredag 9. og lørdag 10. februar 2024. Kurs to Fornyet sinn – forvandlet liv går på samme sted 12. -13. april. Lokal arrangør for begge kursene er…

Les mer

Webinar – Kyrkja veks i Meland!

NaMu Norge besøkte Meland kyrkjelyd og innbydde til webinar tysdag 17. oktober. Vi lot oss inspirera av ein kyrkjelyd som sidan 2000 har fjerna hindringar og ser at Gud gir vekst. Dette er sjeldan kost i Norge. Derfor drog vi til Meland i Alver kommune nord for Bergen og lot leiarar fortelja. Historia til Meland…

Les mer

Webinar – Trosspråk i menigheten

Det er spennende når menigheter erfarer hva trosspråk kan bety for menighetsrådet, gudstjenesten og ungdomsarbeidet. I webinaret 9. mai fortalte Horten menighet og Bogafjell menighet om sine erfaringer. Vi fikk også høre erfaringer fra andre menigheter og grupper som har satt fokus på trosspråk i fellesskapet. Å oppdage og bruke sitt trosspråk er for noen…

Les mer

Webinar – Energi: Tapt og funnet?

Tirsdag 25. april kl. 12.00 inviterer NaMu til et nytt, åpent webinar der vi åpner rommet for å utforske og lære mer om den energi Gud har gitt oss. Hjertelig velkommen! For å motta møtelenken og være med på webinaret benytter du lenken under for å registrere deg: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0tceyopzkqHNWoI4MNtcDUsqAR63VEu5pe   De siste årene har Christian…

Les mer

Webinar – Åpenhet i samfunnet for prat om tro

Tirsdag 14. mars kl. 14.00 inviterer Norges Kristne Råd v/Kirke på nye måter til nytt webinar. Denne gangen ser en på rommet som finnes for å dele og utforske tro med mennesker utenfor en etablert kirkelig setting. Det er med spennende gjester som vil belyse temaet for ulike sider. I tillegg legges det opp til…

Les mer