Webinar – Åpenhet i samfunnet for prat om tro

Tirsdag 14. mars kl. 14.00 inviterer Norges Kristne Råd v/Kirke på nye måter til nytt webinar. Denne gangen ser en på rommet som finnes for å dele og utforske tro med mennesker utenfor en etablert kirkelig setting.

Det er med spennende gjester som vil belyse temaet for ulike sider. I tillegg legges det opp til en samtale om temaet der flere kan komme med spørsmål, innspill og dele erfaringer.

Gjester i webinaret (fra venstre): Knut Refsdal, Marianne Magnussen, Roy Elling Foss og Joel Haldorf

 

Marianne Magnussen er samfunnsviter og diakon. Hun har utviklet og tilbyr flere kurs, det mest kjente er Varmere kirkekaffe. For tiden utvikler hun kursene Inviterende kirke og Inviterende småfellesskap. Gjennom dette arbeidet henter hun også inn data som gir grunnlag for å si noe om behov i lokalsamfunnene for å reflektere over livets store spørsmål, og hvordan vi som kristne kan være en ressurs i denne type samtaler.

Joel Haldorf er en kjent, svensk teolog, forfatter og professor i kirkehistorie. Han er også rådgiver i den norske tankesmien Skaperkraft og er en aktiv samfunnsdebattant i både svensk og norsk media. I dette webinaret vil han blant annet dele erfaringer han har med å samtale om tro i sekulære media.

Knut Refsdal er tilsynsprest i Metodistkirken og prest i menigheten i Moss. I tillegg har han i flere år vært med å løfte opp spørsmålet om hvordan vi som kristne og som kirke kan finne nye rom for tro også utenfor kirkens vegger og den tradisjonelle kirkelig konteksten.

Roy Elling Foss er medpastor i Randesund Misjonskirke med spesielt ansvar for forkynnelse og strategisk utvikling. Har plantet Justnes Misjonskirke, startet Touchpoint (studentarbeid i Misjonskirken Norge), og ledet diverse prosjekter i Misjonskirken Norge. Han er særlig opptatt av hvordan vi kan ha lærerike samtaler med mennesker i lokalsamfunnet, uten å bare havne i forsvarsposisjon.

Prosjektleder for Kirke på nye måter Kjetil Sigerseth er dagens webinarvert.

Hjertelig velkommen til å bli med på denne spennende samtalen!

 

Noen refleksjoner i forkant av werbinaret fra et par av bidragsyterne

Marianne Magnussen (Den trygge eksistensielle samtalen): Klimakrisen, koronatiden og krigen i Europa har minnet oss alle om at livet er skjørt. Svært mange mennesker i vår tid ønsker å snakke om eksistensielle tema. Kristne kan være en viktig ressurs for bekjente som vil reflektere over de store spørsmålene i livet. Hvordan bidrar vi på en måte som oppleves trygg for begge parter?

Roy Elling Foss (Fra offer til offensiv. Fra tiltalt til tiltalende): I samtaler med folk som ikke har en tro, opplever jeg at vi fort kommer på tiltalebenken. Type: «å, du er en kristen – hva mener du om homofili». Hvordan kan vi vende samtalene fra å være på tiltalebenken, til å faktisk ha lærerike refleksjoner og samtaler? Hvordan kan vi vende påstander og anklager om til mer fruktbare dialoger? Hvordan kan vi lære av Jesus og jødisk kultur; dette med å svare på et spørsmål med å stille et spørsmål tilbake?