7 tips i prosessen

1. Se profilen som del av en langsiktig prosess

Menigheten blir ikke sunnere av å ta testen. Sunnheten øker når lederskapet leder og forløser menighetens ressurser og sterke sider, og når de største hindringene for vekst ryddes bort minimumsfaktorer/flaskehalser).

 

2. Avklar hvem som har ansvar lokalt

Lederskapet, eller en gruppe som lederskapet bestemmer, får ansvar for prosessen. Lederskapet er den viktigste ressursen til endring. Vær samtidig bevisst på når, og på hvilken måte, andre i menigheten involveres.

 

3. Inngå avtale om veiledning over tid

En godkjent NaMu-veileder gir viktige perspektiver utenfra i tillegg til å kjenne vekstprinsippene godt. Veilederen oppmuntrer og er med å holde det lokale lederskapet ansvarlig det de selv har bestemt.

 

4. Be og innlem NaMu-prosessen i rutiner, planer og strukturer

Utviklingsarbeidet må være en naturlig del av livet i menigheten. Omslutt arbeidet og proses­sen i bønn. Da går dere mindre i egen kraft.

I tillegg må dere arbeide klokt og se denne prosessen sammen med alt annet som skjer i menigheten. Vurder om dere kan gjøre noe gjennom det som allerede er i gang, fremfor å sette i gang nye aktiviteter.

Slik blir prosessen både fruktbar og overkommelig for lederskap og menighet.

NaMu-spiralen

5. Få innsikt i prinsippene og NaMu-redskapene

Innsikt er viktig for alle og særlig for dere som leder prosessen. Veilederen blir en viktig ressurs her. Bøkene ABC i NaMu og Fargelegg din verden er bra å starte med. Det er også mye å hente på lokale og nasjonale NaMu-kurs.

 

6. Registrer menigheten som støttemenighet

Støttemedlemskapet i NaMu Norge innebærer ingen forpliktelser utover den faste årskontin­genten. Støttemedlemskapet gir svært gode rabatter og er særdeles gunstig for menigheter som starter sin utviklingsprosess.

 

7. Planlegg neste undersøkelse allerede nå

Ny profil tas ca. hvert andre år (1½ – 2½ år). Tiden mellom to undersøkelser bestemmer lengden på en syklus. Den nye profilen viser effekten av de første tiltakene en har gjort (evaluering), og samtidig hvilke nye hindringer det nå er viktig å ta tak i (ny start).