Spørsmål til Dagens «menighetsdoktorer» Sten Sørensen og Ommund Rolfsen:  «Jeg opplever at det stilles store krav ved å være aktiv i menigheten. Det oppleves innimellom som et pes. Jeg lurer på om det er slik at man alltid skal forvente at menigheten skal vokse? Kan menighetsdoktoren svare meg på dette?»   Takk for spørsmålet! Det…

Les mer

Spørsmål til Dagens «menighetsdoktorer» Sten Sørensen og Ommund Rolfsen:  «Vi har en pastor som legger seg opp i alt og har en mening om alt. Vedkommende foretrekker heller å gjøre arbeidet selv enn å samarbeide med andre. Dette er gammeldags og hindrer vekst. Hva mener menighetsdoktoren om denne måten å lede på?»   Vi støtter…

Les mer

Spørsmål til Dagens «menighetsdoktorer» Sten Sørensen og Ommund Rolfsen: «Jeg er med i et menighetsråd i Den norske kirke. Etter hvert er medlemmene av rådet blitt mer kjent med hverandre og trygge på hverandre, og arbeidet er blitt mer interessant. Noen i menighetsrådet har begynt å spørre om vi kan fordele oppgaver ut fra hvilke…

Les mer

Spørsmål til Dagens «menighetsdoktorer» Sten Sørensen og Ommund Rolfsen: Jeg er et følelsesmenneske, mens menigheter min er avmålt, og folk holder følelser for seg selv. Jeg er åpen om mange ting. Folk flest deler få gleder og ennå færre sorger. Kan  en menighet forandre seg på dette området eller må jeg leve med følelsen av…

Les mer

Spørsmål til Dagens «menighetsdoktorer» Sten Sørensen og Ommund Rolfsen: «Er det enhet og likhet blant lederne som trengs eller det mangfoldige og ulike ledere som utvikler menigheten?»   Prester i utakt Menigheten i Den norske kirke hadde gjennomført den undersøkelsen som Naturlig menighetsutvikling (NaMu) bruker, og jeg var bedt om å presentere resultatet. Da jeg…

Les mer

Spørsmål til menighetsdoktoren i avisen Dagen: «Menighetsrådet og mange frivillige ønsker å fornye gudstjenesten med mer variert musikk og flest mulig involverte, mens presten helst vil holde tradisjonelle høymesser. Striden dukker opp i stadig nye varianter og skaper ofte dårlig stemning på menighetsrådsmøtene. Hva gjør vi?» Hvem gudstjenesten skal være for, er et aktuelt og…

Les mer