Flere dilemma i gruppen blir tatt opp i dette spørsmålet til Dagens «menighetsdoktorer» Sten og Ommund. «I vår menighet gleder noen seg til hver eneste bibelgruppe og prioriterer det høyt. Andre har problemer med å få bibelgrupper til å fungere. Vi ser at det er mange problemstillinger som ligger der: deltagerne i bibelgruppene har travle…

Les mer