Menighetsprofilen

Beskrivelse

Menighetsprofilen benyttes for å undersøke sunnheten i din menighet. Undersøkelsen gir en statusrapport om nåsituasjon på de 8 ulike kvalitetstegnene. Undersøkelsen anbefales benyttet parallelt med menighetsveiledning.

Resultatguiden hjelper deg og din menighet med analyse og tolkning av Menighetsprofilen. Resultatguiden inneholder følgende profiler:

  • Oppsummeringsguiden
  • Fortellingsguiden
  • Statusguiden
  • Strategiguiden

Disse guidene gir detaljert informasjon fra den samlede tilbakemeldingen de sentrale medarbeidere i menigheten som har vært med å svare på undersøkelsen. Denne informasjonen blir svært nyttig for lederskapet i den videre prosessen.

Vi tar kontakt med deg når du bestiller, oppretter en brukerkonto for dere, og legger inn de adgangstegn dere bestiller på menighetens brukerkonto på nettsiden http://ncdchurchsurvey.org

4.800,00 kr