Webinar

Webinar – Kirke på nye måter, norske fortellinger

Ressursgruppen for Kirke på nye måter inviterer til et nytt webinar onsdag 10. april kl. 14.00 – 15.30. Denne gangen vil vi se og høre norske fortellinger om ulike nye måter å være kirke på lokalt rundt om i Norge. I løpet av webinaret skal vi bli bedre kjent med disse tiltakene/eksperimentene: Sammen på Grønland. Arbeidet…

Les mer

Webinar – Trosspråk i møte med barn og unge

Velkommen til webinar 9. april kl 12:00 – 13:15 om «Trosspråk i møte med barn og unge» Hvordan koble barn, unge og Gud på den mest naturlige måten? – Fra den enkeltes utgangspunkt. Det er mange trosspråk, men ett kjennes for mange mer naturlig enn andre. På samme vis som vi mennesker har ulike måter…

Les mer

Webinar – Nådegavebasert tjeneste

I starten av 2024 inviterte NaMu Norge til åpent og gratis webinar om nådegavene våre. Dette webinaret er nå tilgjengelig i opptak. Hvordan kan vi forløse mer av det Gud gir ved å ta i bruk gavene i menighetens ulike tjenester? Webinaret passer spesielt for menigheter som ønsker å styrke den nådegavebaserte tjenesten. Aril Svartdahl…

Les mer

Webinar – Kyrkja veks i Meland!

NaMu Norge besøkte Meland kyrkjelyd og innbydde til webinar tysdag 17. oktober. Vi lot oss inspirera av ein kyrkjelyd som sidan 2000 har fjerna hindringar og ser at Gud gir vekst. Dette er sjeldan kost i Norge. Derfor drog vi til Meland i Alver kommune nord for Bergen og lot leiarar fortelja. Historia til Meland…

Les mer

Webinar – Trosspråk i menigheten

Det er spennende når menigheter erfarer hva trosspråk kan bety for menighetsrådet, gudstjenesten og ungdomsarbeidet. I webinaret 9. mai fortalte Horten menighet og Bogafjell menighet om sine erfaringer. Vi fikk også høre erfaringer fra andre menigheter og grupper som har satt fokus på trosspråk i fellesskapet. Å oppdage og bruke sitt trosspråk er for noen…

Les mer

Webinar – Energi: Tapt og funnet?

Tirsdag 25. april kl. 12.00 inviterer NaMu til et nytt, åpent webinar der vi åpner rommet for å utforske og lære mer om den energi Gud har gitt oss. Hjertelig velkommen! For å motta møtelenken og være med på webinaret benytter du lenken under for å registrere deg: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0tceyopzkqHNWoI4MNtcDUsqAR63VEu5pe   De siste årene har Christian…

Les mer

Webinar – Åpenhet i samfunnet for prat om tro

Tirsdag 14. mars kl. 14.00 inviterer Norges Kristne Råd v/Kirke på nye måter til nytt webinar. Denne gangen ser en på rommet som finnes for å dele og utforske tro med mennesker utenfor en etablert kirkelig setting. Det er med spennende gjester som vil belyse temaet for ulike sider. I tillegg legges det opp til…

Les mer

Webinar – Erfaringer med NaMu i Drammen metodistmenighet

Metodistkirken inviterte i februar til et åpent webinar i serien Tro som bærer. Denne gangen var temaet Naturlig menighetsutvikling, der en tok utgangspunkt i erfaringene fra en av menighetene som har jobbet lenge med å bruke redskapene og prinsippene fra NaMu. Drammen er sannsynligvis den metodistmenigheten som har jobbet lengst og mest systematisk med NaMu.…

Les mer

Webinar – Hvordan danne smågrupper i en etablert menighet?

Vi har gleden av å invitere til et nytt NaMu-webinar tirsdag 8. november kl. 12.00. Denne gangen er det livsnære grupper som er temaet, og da særlig spørsmålet om hvordan vi kan jobbe med dette i en etablert setting der det finnes ulike smågrupper fra før. Margaret Saue Marti m/flere fra Frelsesarmeen i Bergen deler…

Les mer

Webinar – Frivillighet som skaper tilhørighet

2022 er Frivillighetens år, og frivillig tjeneste er et av satsningsområdene i mange menigheter og kirker. Torsdag 3. november kl. 09.00 inviterer Norges Kristne Råd i samarbeid med Den norske kirke til et spennende webinar der en ønsker å utfordre på hvordan vi kan tenke om frivillig tjeneste i kirken og hvilken sammenheng det kan…

Les mer

Webinar – Å gi og motta kjærlighet

Vi er glade for at vi kan invitere deg til et nytt NaMu-webinar tirsdag 18. oktober kl. 12.00. Denne gangen vil vi ha fokus på hvordan vi kan bidra til å utruste mennesker til selv å ta imot kjærlighet og til å gi kjærlighet til andre. Tema: Å gi og motta kjærlighet – Om å…

Les mer

Webinar: Kirke på nye måter – for ungdom

Vi er veldig glad for å kunne invitere til nytt webinar mandag 3. oktober kl. 19.00 – 20-30. Dagens tema er kirke på nye måter for ungdom. Her spør vi hvordan det kan legges til rette for et godt arbeid med og blant dagens unge mennesker. Hvordan kan kirke se ut for dagens ungdom? Er…

Les mer