Webinar – Kyrkja veks i Meland!

NaMu Norge besøkte Meland kyrkjelyd og innbydde til webinar tysdag 17. oktober. Vi lot oss inspirera av ein kyrkjelyd som sidan 2000 har fjerna hindringar og ser at Gud gir vekst. Dette er sjeldan kost i Norge. Derfor drog vi til Meland i Alver kommune nord for Bergen og lot leiarar fortelja.

  • Historia til Meland frå 2000
  • Menneska i kyrkjelyden
  • Våre grep/korleis vi jobbar

Desse bidrog i webinaret: Dagleg leiar i soknet Anne Sofie Nergård Uthaug, spesialprest Håkon Økland Kinsarvik, sokneprest Bjørn Tore Sæle.  I tillegg deltok også tidlegare soknerådsleiar Kari Erikstein.

Webinaret blei leda av Ommund Rolfsen.

Se webinaret i opptak i vinduet under.