Vanning,bredt

Om NaMu Norge

Dokumenter

- Visjon og verdier (ppt) (pdf)

- Vedtekter (pdf)

- Årsmelding fra 2018 (pdf)

- Årsregnskap fra 2018 (pdf)

Se flere dokumenter og mer om årsmøtene.

Visjon for NaMu Norge

-Flere sunnere menigheter

NaMu Norge vil gjøre flere menigheter sunnere. Det innebærer først og fremst å vitalisere eksisterende menigheter, men også å stimulere livskraftige menigheter til å etablere nye menigheter og sogn.

 

Verdiene til NaMu Norge

NaMu Norge legger vekt på at arbeidet skal være tverrkirkelig, livsnært, tjenende, utrustende, frigjørende og overkommelig.

Vekst Verdier NaMu Norge

Et kort historisk tilbakeblikk

Vi må helt tilbake til slutten 1990-tallet for å få med oss starten på dette arbeidet blant menigheter også her i landet.

Den første tiden var konseptet kjent under navnet Naturlig kirkevekst. Og ble tatt til Norge av Ommund Rolfsen og K-vekst AS.

Etter hvert som ressursene og prinsippene ble videreutviklet ble Naturlig menighetsutvikling eller NaMu det offisielle navnet.

Etter etableringen av NaMu Norge, tok foreningen med daglig leder og styre over virksomheten med Naturlig menighetsutvikling i Norge. Ommund Rolfsen sitter fremdeles i styret.

Se mer om styret og daglig leder her. 

K-vekst forlag

NaMu Norge driver eget forslag.

Les mer om K-vekst forlag.

Naturlig menighetsutvikling

Naturlig menighetsutvikling er et verdensomspennende arbeid for å bidra til sunnhet i kirker verden over. NaMu Norge (NCD Norway) ble stiftet som en tverrkirkelig medlemsforening sommeren 2014.  NaMu Norge har funksjon som nasjonal partner i Norge og på Island på vegne av NCD International (Natural Church Development).

Kjernevirksomhet

Å følge menigheter over tid, og å støtte og bidra inn mot lokale utviklingsprosesser, er NaMu Norges hovedoppgave. Vi følger bibelske prinsipper for vekst og har utviklet redskaper til nytte for menighetene. Over tid er det også bygget opp et bredt veiledernettverk som omfatter både Norge og Island.

Se mer om NaMu og kjernevirksomheten.

Annen virksomhet

NaMu Norge ønsker også å støtte opp under andre konsept og ressurser som bygger opp om visjon vår. Blant annet har vi den siste tiden vært opptatt av å løfte frem prinsippene og erfaringene fra det vi kjenner som Fresh Expressions of Church (FX) i England, ved å utfordre oss alle på hvordan vi kan være Kirke på nye måter i Norge i dag. Vi heier også på andre gode initiativ som reetableringen av Teleios i Norge.

Formål

Formålet til foreningen NaMu Norge er nedfelt i vedtektene:

NaMu Norge etableres i den hensikt å bidra til å utvikle flere sunnere menigheter. Det innebærer først og fremst å vitalisere eksisterende menigheter, men også å stimulere livskraftige menigheter til å etablere nye menigheter og sogn.

Virksomheten bygger på vedtatte visjoner og verdier, og omfatter menighetsveiledning, kursvirksomhet, menighetsundersøkelser, personlig veiledning (disippeltrening/lederutrustning), samt formidling, tilrettelegging og utvikling av materiell.

Medlemskap

Foreningen eies av enkeltmedlemmene. I tillegg kan menigheter og kirkesamfunn knytte seg til NaMu som støttemenigheter og partnere.

Les mer om medlemskap.