NATURLIG MENIGHETSUTVIKLING I NORGE

ThreeColorNaMu Norge (NCD Norway) ble stiftet som en tverrkirkelig medlemsforening i 2014.  Fra 2015 har NaMu Norge funksjon som nasjonal partner i Norge og på Island for NCD International (Natural Church Development).

 

Formålet for virksomheten er nedfelt i vedtekter for NaMu Norge:

  • NaMu Norge etableres i den hensikt å bidra til å utvikle flere sunnere menigheter. Det innebærer først og fremst å vitalisere eksisterende menigheter, men også å stimulere livskraftige menigheter til å etablere nye menigheter og sogn.

 

Virksomheten bygger på vedtatte visjoner og verdier (se til høyre), og omfatter menighetsveiledning, kursvirksomhet, menighetsundersøkelser, personlig veiledning (disippeltrening/lederutrustning), samt formidling, tilrettelegging og utvikling av materiell.

NaMu Norge driver K-vekst forlag og har et bredt veiledernettverk både i Norge og på Island.

 

1

 

Bli medlem!

 

Last ned vedtekter for NaMu Norge (pdf)

VISJON

Flere sunnere menigheter

NaMu Norge vil gjøre flere menigheter sunnere. Det innebærer først og fremst å vitalisere eksisterende menigheter, men også å stimulere livskraftige menigheter til å etablere nye menigheter og sogn.

 

VERDIER

NaMu Norge vil legge vekt på at arbeidet skal være tverrkirkelig, livsnært, tjenende, utrustende, frigjørende og overkommelig.

Se presentasjon eller notat for mer informasjon

PPT: Visjon og verdier - NaMu Norge

PDF: Visjon og verdier - NaMu Norge