NATURLIG MENIGHETSUTVIKLING

Naturlig menighetsutvikling er et verdensomspennende arbeid for å bidra til sunnhet i kirker verden over. Vi må helt tilbake til slutten 1990-tallet for å få med oss starten på dette arbeidet blant menigheter også her i landet.

 

Den første tiden var konseptet kjent under navnet Naturlig kirkevekst. Og ble tatt til Norge av Ommund Rolfsen og K-vekst. Etter hvert som ressursene og prinsippene ble videreutviklet ble Naturlig menighetsutvikling eller NaMu det offisielle navnet.

NaMu Norge (NCD Norway) ble stiftet som en tverrkirkelig medlemsforening i løpet av 2014.  NaMu Norge har funksjon som nasjonal partner i Norge og på Island på vegne av NCD International (Natural Church Development).

Formålet for virksomheten er nedfelt i vedtekter for NaMu Norge:

  • NaMu Norge etableres i den hensikt å bidra til å utvikle flere sunnere menigheter. Det innebærer først og fremst å vitalisere eksisterende menigheter, men også å stimulere livskraftige menigheter til å etablere nye menigheter og sogn.

Virksomheten bygger på vedtatte visjoner og verdier (se til høyre), og omfatter menighetsveiledning, kursvirksomhet, menighetsundersøkelser, personlig veiledning (disippeltrening/lederutrustning), samt formidling, tilrettelegging og utvikling av materiell.

NaMu Norge driver K-vekst forlag og har et bredt veiledernettverk både i Norge og på Island. Å følge menigheter over tid, og å støtte og bidra inn mot lokale utviklingsprosesser, er hovedoppgaven vår.

NaMu Norge engasjerer seg også i, og støtter opp under, andre konsept og ressurser, som bygger opp om vår visjon og våre verdier. Blant annet har vi den siste tiden vært opptatt av å løfte frem prinsippene og erfaringene fra det vi kjenner som Fresh Expressions of Church (FX) i England, ved å utfordre oss alle på hvordan vi kan være Kirke på nye måter i Norge i dag. Vi heier også på andre gode initiativ som reetableringen av Teleios i Norge.

 

1

 

Bli medlem i NaMu Norge!

 

 

Last ned vedtekter for NaMu Norge (pdf)

VISJON

   «Flere sunnere menigheter»

NaMu Norge vil gjøre flere menigheter sunnere. Det innebærer først og fremst å vitalisere eksisterende menigheter, men også å stimulere livskraftige menigheter til å etablere nye menigheter og sogn.

 

VERDIER

NaMu Norge vil legge vekt på at arbeidet skal være tverrkirkelig, livsnært, tjenende, utrustende, frigjørende og overkommelig.

Se presentasjon eller notat for mer informasjon

PPT: Visjon og verdier - NaMu Norge

PDF: Visjon og verdier - NaMu Norge

Vekst Verdier NaMu Norge