6 vekstkrefter

Levende menigheter

Siden menigheten er en levende organisme finner vi mange av vekstmekanismene i skaperverket igjen i kirken.

Dette er kunnskap som er gitt oss fra Skaperen, og som vi kan anvende oss av. Samtidig ser vi  at ignorering av, eller uvitenhet om, vekstkreftene ofte er roten til usunne trekk. Elementer av dette finner vi i nesten alle menigheter.

Derfor er det så viktig at vi alle benytter oss av den innsikten disse prinsippene kan gi også i kirken. Her er potensialet stort for alle.

Samtidig viser både naturen og menighetserfaringen oss at ting tar tid (TTT). Tålmodighet og trofasthet er helt nødvendige ingredienser. Det gjør at dette ikke er et prosjekt, men en måte å leve menighet på.

NO_087

Vekstkreftene og tegn på sunnhet

For hvert av de åtte tegnene på sunnhet (nådegavebasert tjeneste, engasjert trosliv osv.) er det dokumentert en svært stor sammenheng mellom sunnhet/høy kvalitet og god bruk av alle de seks vekstkreftene.

Eks.: Når utrustende lederskap viser stor grad av sunnhet; er lederskapet relasjonsbasert (1), det får frem nye ledere (2), energien i ledelse og menighet ledes i samme retning (3), lederskapet er balansert og har god bæreevne (4), det gir rom for et mangfold av gaver, personligheter, lederstiler og trosuttrykk (5), og sist, men ikke minst, lederskapet gir frukt (6). 

Av seg selv - vekst

Vekstkrefterm, myke kanter

De seks vekstkreftene ses i sammenheng med «av seg selv - prinsippet» fra Mark. 4,28.

 

Nederst på denne siden har vi tatt med litt om hver vekstkraft. I boken Fargelegg din verden kan du lese mer om vekstkreftene.

1. Innbyrdes avhengighet

Denne vekstkraften handler om å ta på alvor at alt livet, og det som skjer i menigheten, henger sammen. Paulus bruker bildet av menigheten som en kropp med lemmer som er avhengig av hverandre (1 Kor. 12,12-27).

Hvordan påvirker det vi gjør nå eller den beslutningen vi tar nå andre ting i menigheten?

Med-lem2

2. Multiplikasjon

Menigheter, smågrupper, ledere, evangelister, disipler, lydteknikkere osv. har et nærmest uendelig potensiale for frukt og nytt liv når de viser evne til å multiplisere seg. Samtidig vurderer vi sjelden om en ny aktivitet eller funksjon i kirken er lagt opp for å kunne multiplisere seg. (Matt. 28,19-20)

Fører denne beslutningen til multiplikasjon eller til addisjon?

Multiplikasjon

3. Omforming av energi

All energi i skaperverket er konstant, men den kan styres og innta nye former. I menigheten er det viktig å forene kreftene, heie på hverandre, og sette i funksjon og foredle de ressursene og gavene vi faktisk har i fellesskapet. (Kol. 2,19; 1 Tess. 5,11)

Drar denne avgjørelsen fordel av ressursene i omgivelsene?

Omforming av energi

4. Bæreevne

Vi må puste inn og vi trenger å puste ut. Når vi starter noe nytt er det smart å se på balansen mellom det som brukes av ressurser og det vi vil oppnå. Skal det være selvfinansierende? Hvordan sikrer vi at medarbeiderne ikke brenner seg ut? (Kol. 1,11)

Har resultatet av denne avgjørelsen/aktiviteten innebygde mekanismer som gir bæreevne?

Bæreevne

5. Symbiose

Ulike kulturer, uttrykk, gaver, trosspråk, aldere og aktiviteter beriker helheten i menigheten. Det vil også ofte være slik at et uttrykk (eller for eksempel en aktivitet) kan berike helheten. Det samme uttrykket kan samtidig være helt avhengig av et annet og helt motsatt uttrykk. Slik er det også i naturen. (1 Kor. 14,26)

Fører denne avgjørelsen/aktiviteten til synergi, eller til fruktbart samarbeid mellom ulike aktiviteter?

Symbiose, myk kant

6. Fruktbarhet

Alt levende i naturen er innrettet for å bære frukt. I organisasjonslivet snakker vi ofte om å nå mål. Her er det noen likheter og noen ulikheter. Frukt som begrep er både organisk og bibelsk. Frukten kan være hensikten med livet, opprettholdelse av livet og en naturlig konsekvens av livet. (Joh. 15,2+16)

Bringer denne avgjørelsen/aktiviteten synlig frukt for Guds rike?

Fruktbarhet