ANSATTE

 

 

Nasjonal leder

Daglig leder Kjetil Sigerseth
Kviltorpvegen 16
6419  MOLDE

Epost: kjetil.sigerseth@namunorge.no 
Tlf.: 924 47 755

 

Kjetil er utdannet pedagog (cand.ed), coach og menighetsveileder. Han tok over som daglig leder i Naturlig menighetsutvikling fra januar 2015. Kjetil arbeidet i mange år som administrasjonsleder i Molde domkirke og i noen år som lektor i videregående skole. I dag deler Kjetil sin arbeidstid mellom å være daglig leder i NaMu og prosjektleder for Kirke på nye måter for Norges Kristne Råd.

 

 

 

Nettverkskontakt

Liv-Kari Sigerseth
Kviltorpvegen 16
6419  MOLDE

Epost: liv-kari.sigerseth@namunorge.no
Tlf.: 924 46 547

 

Liv-Kari har en cand.mag. grad i kristendom og kirkeliv og er menighetsveileder i NaMu. Fra starten av 2024 er hun ansatt som nettverkskontakt i NaMu med særlig ansvar for å følge opp menigheter og andre samarbeidspartnere. Liv-Kari jobber også som menighetsarbeider i Molde domkirke.

 

NAMU-STYRET

Styremedlemmer

Karen Sofie AasmyrKaren Sofie Aasmyr (leder)
- Indremisjonsforbundet

Veileder i NAV

 

 

 

Anne Sofie N. Uthaug (nestleder)
- Den norske kirke  

Daglig leder i Meland sokn og Osterfjorden sokn i Nordhordland

 

 

Terje Dahle
- Kristent fellesskap

Nasjonal leder i Kristent nettverk

 

 

 

Ommund Rolfsen
Metodistkirken

Sosiolog, lærer og veileder

 

 

 

Margaret Saue Marti
Frelsesarmeen

Assisterande personalsjef

 

 

 

 

 

 

 

 

Varamedlemmer

Erhard Hermansen
Den evangelisk lutherske frikirke

Generalsekretær i Norges Kristne Råd

 

 

Aril Svartdahl
Pinsebevegelsen

Veileder og seniorpastor