ANSATTE

Nasjonal leder

Daglig leder Kjetil Sigerseth
Kviltorpvegen 16
6419  MOLDE

Pedagog (cand.ed), coach og menighetsutvikler. Har tidligere arbeidet i mange år som administrasjonsleder i Molde domkirke. Han har også vært engasjert noe som kursholder og veileder, og har arbeidet noen år som lektor i videregående skole. Sigerseth tok over som daglig leder i Naturlig menighetsutvikling fra januar 2015.

Epost: kjetil.sigerseth@namunorge.no 
Tlf.: 924 47 755

NAMU-STYRET

Styremedlemmer

Truls Liland, leder
- Pinsebevegelsen
Økonom og teolog,
høyskolelektor i innovasjon ved NLA Høyskolen

 

 

Erhard Hermansen
Den evangelisk lutherske frikirke
Generalsekretær i Norges Kristne Råd

 

 

 

Anett Andersen
- Adventistkirken
Sykepleier og menighetsleder

 

 

 

Ommund Rolfsen
Metodistkirken
Sosiolog, lærer og veileder

 

 

 

Vilhelm Viksøy
- Indremisjonsforbundet
Journalist i Sambåndet

 

 

 

 

Varamedlemmer

Vigfus Ingvar
Ingvarsson
- Folkekirken på Island
Teolog og prest

 

 

 

Ruth Bente Paulsen
- Frelsesarmeen
Major og fagkonsulent for korpsenes sosiale arbeid og menighetsutvikling