NaMu internasjonalt

NaMu Norge er del av et internasjonalt og verdensvidt nettverk av NaMu-prosesser, ressurser og kompetanse. Nærmere 80 000 menigheter internasjonalt har jobbet i en eller annen form med det som internasjonalt benevnes som NCD (Natural Church Development).

På sammen måte som de mange andre nasjonale partnerne i NaMu har NaMu Norge fått et ansvar for å forvalte NaMu-arbeidet i vår region. I vårt tilfelle er dette ansvaret avgrenset til Norge og Island. Som en nettverksorganisasjon er myndighet og initiativ fordelt ut til de nasjonale enhetene. NaMu Norge inngår 3-årige avtaler med gjensidige forpliktelser for å sikre de formelle sidene av oppdraget vi har og for å ivareta NaMu-arbeidet best mulig i Norge og på Island. Som nasjonal partner vil en normalt jobbe mye med å tilrettelegge de internasjonale ressursen til bruk i den lokale konteksten. Her i Norge har vi lagt mye fokus på å rekruttere og utruste et godt og bredt nettverk av menighetsveiledere og å følge opp de lokale menighetene i deres prosesser.

 

Internasjonal ledelse

I dette arbeidet har vi noen viktige internasjonale ressurser som bidrar på ulike måter.

Den av initiativtakerne bak NaMu som er mest kjent er nok Christian A. Schwarz (til venstre). Han har skrevet og skriver fortsatt de fleste internasjonale bøkene som benyttes. Christian har bakgrunn som luthersk prest og holder til i Tyskland.

Mye av dagens nettressurser utvikles og driftes av Adam Johnstone (til høyre) og medarbeidere. Adam har sin kirkelige tilhørighet i Frelsesarmeen og holder til i Australia.

En gruppe av internasjonale ledere bestående av Schwarz, Johnestone og noen nasjonale partnere, kommer jevnlig sammen for å drøfte utviklingen av NaMu-arbeidet internasjonalt.

 

NaMu på tre nivåer

C-en i NCD blir internasjonalt også benyttet for å presisere at vi trenger å jobbe på tre ulike nivå for å skape sunne utviklingsprosesser:

  • Natural Character Development: Fokus på personlig vekst og oppfølging. NaMu har og er i utvikling av mye ressurser som persontester og materiell for å bistå i disippellæring og personlig vekst.
  • Natural Church Development: Fokus på menighetsnivået, menighetsundersøkelser, utviklingsprosesser, vekstprinsipper, kjennetegn på sunnhet og veiledning.
  • Natural Community Development: Fokus på det samfunnet eller de menneskene vi er kalt til, og hvordan kirken og kirkens folk kan bidra til å la Guds rike komme folk nær.

I Norge bruker vi begrepene Naturlig Menneskeutvikling og Naturlig Menighetsutvikling om de to første nivåene. Vi har også prøvd oss på å oversette den siste til Naturlig samfunnsutvikling eller Naturlig nærmiljøutvikling, selv om dette ikke står seg så godt i norsk oversettelse med tanke på gjenbruk av bokstavene i NaMu.

 

NaMu-ressurser på mange språk

I og med at NaMu har vært benyttet i svært mange land de siste 25 årene, finnes ressursene som er tilgjengelig på flere språk. Det gjelder både bøker og nettressurser. Om din menighet trenger ressurser som bøker, spørreskjema, nådegavetester m.m. på andre språk enn norsk finner en mye av dette på nett. Det er også mulig å kontakte oss for å få sjekket ut om ressursene du er på jakt etter finnes på det språket dere trenger.