Vogn med farge, firkanthjul, kvadratisk, gjennomsiktig

«NaMu handler om å frigjøre den kreativiteten som Gud allerede har lagt ned i ethvert menneske.»

Christian A. Schwarz

Av seg selv...

Hovedprinisppet i Naturlig menighetsutvikling er at det er Gud som gir vekst. Det er et avgjørende utgangspunkt.

Med bakgrunn i Bibelen kaller vi gjerne dette prinsppet for «av seg selv»-prinsippet (automate - automatisk). Vi finner dette igjen blant annet i fortellingen om såmannen i Mark. 4,28: «Av seg selv gir jorden grøde».

Når vi vet hva som er Guds oppgave er det lettere å få øye på hva vi kan gjøre. Vi får være gartnere i Guds hage og arbeide godt med jordsmonnet. Vi kan gjødsle, så og vanne.

«Hva er vel Apollos? Og hva er Paulus? Tjenere som hjalp dere til tro! Begge gjorde vi det Herren hadde satt oss til. Jeg plantet, Apollos vannet, men Gud ga vekst.» 1. Kor. 3,5-6

Les mer om de åtte tegnene på sunnhet.

Vogn med farge, runde hjul, kvadratisk, gjennomsiktig

«Menigheten blir satt i bevegelse ved at Guds energi blir frigjort, ikke ved menneskelig strev og press».

Christian A. Schwarz