VEILEDERE FRA ADVENTISTKIRKEN

Anett Andersen

Anett er utdannet sykepleier og tilhører Kristiansand adventistkirke. Hun har vært aktiv der i mange år blant annet i barne- og ungdomsarbeidet, og også som menighetsleder.

Anett har brukt Naturlig menighetsutvikling (NaMu) i egen menighet siden 2009. Anett er kontaktperson for NaMu i Adventistkirken.

Telefon

480 83 964

E-post

anettsandersen@gmail.com

Adresse

Tråneveien 155
4640 Søgne

Reidar J. Kvinge

Reidar har en BA fra Newbold College i England. Han har også studert ved Andrews University i USA. an har arbeidet som pastor i Adventistkirken i over 20 år og være leder for Adventistkirken i Norge i flere perioder.

Reidar arbeider for tiden som pastor i adventistkirken. Han har veiledet flere menigheter og holdt diverse seminar og kurs om NaMu rundt omkring i Norge.

Telefon

915 62 402

E-post

reidar.kvinge@adventist.no

Adresse

 

VEILEDERE FRA METODISTKIRKEN

Idar Halvorsen

Idar er tatt Metodistkirkens praktisk teologiske seminar har har tjenestegjort som pastor i Svolvær, Hammerfest, Stavanger, Egersund, Finnsnes og Skånland. Han tjenestegjør i dag som pastor i Larvik metodistmengihet.

Idar har lenge vært interessert i kirkevekst, og har skolert seg og fordypet seg i denne typen arbeid. Han har blant annet veiledet Halden metodistmenighet, Frelsesarméens korps i Tromsø og Porsgrunn metodistmenighet.

Telefon

986 52 836

E-post

idar.halvorsen@metodistkirken.no

Adresse

Skrenten 29 a
3258 Larvik

Ommund Rolfsen

Ommund tok NaMu til Norge for 20 år siden, og var nasjonal leder for arbeidet helt frem til 2014. Gjennom dette engasjement har han over år tilegnet seg mye kunnskap om menigheter i Norge og om arbeidet med menighetsutvikling i landet vårt.

Ommund er utdannet sosiolog og har arbeidet i mange år ved tidligere Soltun folkehøyskole (nå NordNorge folkehøyskole) i Evenskjer. Ommund er en erfaren og etterspurt veileder og kursholder som brenner for sunne menigheter. Ommund har tilhørighet til metodistkirken i Evenskjer.

Telefon

489 94 419

E-post

ommund@k-vekst.no

Adresse

Elvehøy
9440 Evenskjer

Jon Løvland

Jon er ansatt som menighetsrådgiver i Metodistkirken i Norge. Han kommer fra mekanisk industri som produksjonsleder i flere bedrifter på Sørlandet. Han har 5 år som misjonær i Zimbabwe og har ledet en av Norges største misjonsorganisasjoner. Han er sertifisert coach ved John Maxwell Academy og i tillegg musiker.  Jon brenner spesielt for barn, unge, sang og musikk.

Jon har en bred erfaring med strategisk planlegging i menighetsutvikling og veileder ca 15 menigheter i eget kirkesamfunn. Han er NaMu veileder for Pinsekirken i Flekkefjord og Metodistkirken i Hammerfest. Jon er også kontaktperson for NaMu innen Metodistkirken.

Telefon

479 75 935

E-post

jon.lovland@metodistkirken.no

Adresse

Løvland 12
4436 Gyland

VEILEDERE FRA FRIKIRKEN

Arvid Hunemo

Arvid er pastor i Arendal frikirke. Han har vært forkynner i Indremisjonsselskapet og pastor i Guds Menighet Vegårshei og i Vennesla frikirke.

Arvid har brukt materialet fra Naturlig menighetsutvikling fra ca. år 2000. Han brenner for å se menigheter og mennesker bli frigjort til liv og tjeneste for Jesus slik at flere blir disipler.

Telefon

906 86 930

E-post

arvid.hunemo@frikirken.no

Adresse

Nesveien 1G
4810 Eydehavn

VEILEDERE FRA DEN NORSKE KIRKE

Tor Svein Langås

Tor Svein er teolog med videreutdanning innenfor pastoralt lederskap, forkynnelse, menighetstenkning og gruppepsykologi. Han har fordypet seg i evangelisering, kirkevekst, gudstjenesteliv og misjonale menigheter. Tor Svein har mange års erfaring som prest i Dnk (Vegårshei, Sola, Oddernes og Voie), men er nå pensjonist.

Tor Svein var en stund fast engasjert som NaMu-veileder for Agder bispedømme og ledet i flere år bispedømmets satsing innenfor gudstjenesteliv, evangelisering, misjon og økumenikk. Han har bred erfaring fra veiledning av menigheter i Dnk. Tor Svein holder gjerne kurs og veileder i dag Froland menighet.

Telefon

993 29 314

E-post

torsveinlangaas@icloud.com

Adresse

Slettheiveien 81 D
4626 Kristiansand

Liv-Kari Sigerseth

Liv-Kari er mor til tre, og har cand.mag. grad med bl.a. kristendom mellomfag, økonomi og kirkefag. Hun har de siste syv årene jobbet som trosopplærer i Molde domkirke, og har søndagsskolearbeidet spesielt nær hjertet.

Liv-Kari har hatt stor nytte og glede av NaMu-prinsippene både i sin tjeneste og i sin egenutvikling. Hun gleder seg særlig over å se mennesker blomstre og vokse, og brenner for å bidra til at mangfold i trosspråk og nådegaver forløses i menigheten. I sin veiledningspraksis har Liv-Kari fulgt Kraftverket menighet i Oslo, Frøyland og Orstad menighet i Sandnes og Nordvestkirka i Fræna.

Telefon

924 46 547

E-post

livensig@gmail.com

Adresse

Kviltorpvegen 16
6419  MOLDE

Frode Magnar Andersen

Frode Magnar er teolog og prest i Den norske kirke. Han var tidligere sokneprest i Vear og Hogsnes, men er nå sokneprest i Horten. Han er også mentor i trosopplæring og har fordypet seg temaer rundt kirkevekst og menighetsutvikling i over 20 år gjennom kurs, seminarer og etterutdanning.

Vear og Hogsnes har benyttet NaMu lenge og har tatt mange menighetsprofiler, i Horten er de ennå i startfasen. Frode Magnar har vært engasjert som veileder blant annet i Drammen Indremisjon, Drammen misjonsmenighet, Berg og Østre Porsgrunn menigheter (Dnk), Bærum baptistmenighet og Templet korps i Oslo.

Telefon

405 50 963

E-post

fmanders@me.com

Adresse

Berganveien 45
3133 Duken

Anne Sofie Nergård Uthaug

Anne Sofie har hovedfag i historie med sosiologi og kristendom i fagkretsen (UIB/NLA). Hun har de siste 20 årene hatt administrative stillinger i Dnk i Bergensområdet. I dag er hun daglig leder i Meland sokn og Osterfjorden sokn i Nordhordland.

Anne Sofie har erfaring med NaMu fra arbeid i egen menighet  siden 2000, og har blant annet veiledet menighetene i Foldnes (Fjell), Arna og Bønes i Den norske kirke og 3 korps i Frelsesarmeen i Bergen.

Telefon

404 62 647

E-post

au887@kyrkja.no

Adresse

Grønlandsvegen 15
5918 Frekhaug

Harald Holt

Harald er sivilingeniør fra NTH (NTNU) og har en International Master of Business Administration fra BI. Han har bred erfaring fra forskning og utvikling, internasjonalt arbeid, ledelse og styrearbeid. Han har vært blant annet vært engasjert i Telenor og Det Norske Veritas, Noroff høyskole og FNs arbeid for miljø og utdanning internasjonalt. For tiden er Harald konsulent for GCE NODE et Cluster bestående av omlag 100 bedrifter.

Harald har erfaring med NaMu fra egen menighet (Barbu menighet, Arendal) og har over flere år hatt glede av å fordype seg i NaMu-prinsippene. Han har arrangert og undervist i flere NaMu-kurs. Han har tidligere veiledet blant annet Lillesand Frikirke.

Telefon

901 01 260

E-post

haraldholt@gmail.com

Adresse

Høyåsen 18
4843 Arendal

Jan Kåre Jakobsen

Jan Kåre er teolog med videreutdannelse innen homiletikk og retreat/spiritualitet. Han har tidligere vært sokneprest i Kvalsund og i Meløy. I dag er Jan Kåre sokneprest i Arna kyrkjelyd ved Bergen.

Jan Kåre fordypet seg tidlig i Naturlig menighetsutvikling og har gjort tjeneste som veileder siden 2004. Han har stor glede av NaMu i egen menighet og har blant annet veiledet Fyllingsdalen kyrkjelyd.

Telefon

913 95 712

E-post

jj656@kirken.no

Adresse

Ådnavegen 15
5260 Indre Arna

Per Inge Vik

Per Inge er utdannet teolog og arbeider som seniorprest i Møre bispedømme. Han har tidligere vært prest i Mindekirken i Minneapolis, sokneprest i Haram og sokneprest i Skodje.

Per Inge har benyttet NaMu-prinsippene i lang tid i sin prestegjerning i Den norske kirke og har hatt god nytte av redskapene og tenkningen særlig i tjenesten i Skodje kyrkje. Per Inge veileder Vatne kyrkjelyd.

Telefon

918 10 751

E-post

peringevik@gmail.com

Adresse

Lars Pettervegen 8
6260 Skodje

Runar Reknes

Runar er utdannet både som prest og organist, men arbeider i dag som kateket i Strømsø menighet i Drammen. Han har flere års erfaring som prest i Hillesøy menighet i Tromsø.

Runar har brukt NaMu i egen menighet i mange år og har blant annet veiledet Metodistkirken i Tromsø. Runar er engasjert i NaMu TV, har stor kunnskap og brenner for å gjøre prinsippene fra NaMu tilgjengelig for flere.

Telefon

415 70 216

E-post

rabalres@yahoo.no

Adresse

Hagatjernveien 134
3050 Mjøndalen

Åge Mundal

Åge er utdannet prest og teolog med pastoral-klinisk etterutdanning. Han har bred erfaring innen kirke, organisasjon og kommunal virksomhet, med yrkeserfaring som sokneprest i Hafslo og Lom, kretssekretær i Imf og kirkeverge i Luster. Åge er trenet og utdannet Coach og er engasjert som mentor i trosopplæringen i Dnk.

Åge har fungert som NaMu-veileder siden 2010 og har vært kontaktperson fra NaMu inn mot Stavanger bispedømme. Han holder gjerne kurs og har vært sentral i utvikling av NaMus nye kurs i utrustende lederskap. Åge har gjerne utviklingssamtaler med ledere på alle nivå, og har vært engasjert som veileder blant annet for Sunde menighet.

Telefon

922 31 736

E-post

agemund@yahoo.no

Adresse

Sporafjellvegen 1
4352 Kleppe

Karstein Morfjord

Karstein er  pastorutdannet ved Ansgar Teologiske Seminar. Fra 2017 er han også godkjent som prest i Den norske kirke. For tiden arbeider Karstein som prest (Dnk) i Nordland. Tidligere har Karstein har hatt mange ulike stillinger og funksjoner i Misjonskirken som ungdomssekretær, pastor i flere ulike menigheter, distriktsforstander og menighetsrådgiver. Han har også gjort tjeneste som misjonær i Colombia over to perioder.

Karstein har vært NaMu-veileder siden 2012, og har blant annet veiledet Gjerpen Misjonskirke og Kristiansund Misjonskirke. For tiden i permisjon som NaMu-veileder.

Telefon

900 34 096

E-post

krmorfjord@misjonsforbundet.no

Adresse

Morfjordneset
8317 Strønstad

Kjetil Sigerseth

Kjetil er utdannet pedagog (cand.paed, pedagogisk-psykologisk rådgivning) fra UiO, og skrev i sin hovedoppgave om ”Den lærende menighet”. Han har i mange år arbeidet i Molde domkirke som administrasjonsleder, men tok over som Nasjonal leder i Naturlig menighetsutvikling i 2015.

Kjetil har i mange år vært opptatt av hvordan menighetene våre kan bli sunnere og fungere enda bedre i forhold til sitt kall og oppdrag. Han har erfaring med bruk av NaMu-prinsippene i egen menighet siden 2002 og har gjort tjeneste som menighetsveileder over flere år  i blant annet i Skodje kyrkje (Dnk), Molde metodistmenighet, Molde indremisjon og Kristiansand adventistkirke.

Telefon

924 47 755

E-post

kjetil.sigerseth@namunorge.no

Adresse

Kviltorpvegen 16
6419 Molde

VEILEDERE FRA INDREMISJONSFORBUNDET

Karen Sofie Aasmyr

Karen Sofie har bachelorgrad både i økonomi og ledelse fra NHH, og kristendomskunnskap fra NLA. Hun har arbeidet i Nordhordland Indremisjon siden 2007, først som ungdomskonsulent og senere som forsamlingskonsulent.

Gjennom arbeidet i Indremisjonen har Karen Sofie fått et ønske om å bidra til sunne og levende forsamlinger i Nordhordland. Hun har en særlig gave til å inspirere og å undervise. Karen Sofie har hatt veilederpraksis i Meland kyrkjelyd (Dnk), og veileder i dag ulike forsamlinger i Indremisjonsforbundet.

Telefon

408 40 754

E-post

ks.aasmyr@imf.no

Adresse

Naustdalslia 5 A
5915 Hjelmås
Nordhordland

Marit Hårklau Ådnanes

... oppdateres ...

Telefon

415 17 817

E-post

marit.adnanes@indremisjonen.no

Adresse

Alvsvågvegen 47
5430 Bremnes

VEILEDERE FRA KRISTENT FELLESSKAP

Terje Dahle

Terje er utdannet sykepleier og har studert lederfag ved Høgskolen i Bodø. Han har arbeidet 10 år i sykehus og har også noen års erfaring som driftssjef i Telenor. Han har vært leder og pastor i Kristent Fellesskap Vesterålen og plantet ny menighet i Trondheim i 2005. Terje holder fortsatt til i Trondheim og leder i dag nettverket av menigheter som er knyttet til Kristent Fellesskap.

Terje har lang erfaring med NaMu og har blant annet veiledet Vear og Hogsnes menighet (Dnk), Metodistmenighetene i Harstad og Skånland, pinsemenighetene i Mosjøen og Trondheim, og flere forsamlinger i Kristent Fellesskap.

Telefon

908 74 121

E-post

tedahle@online.no

Adresse

Smiloftstykket 8
7026 Trondheim

VEILEDERE FRA MISJONSKIRKEN

Sten Sørensen

Sten Sørensen er utdannet ved Baptistenes Teologiske Seminar og har vært pastor i over tretti år. Han arbeider til daglig i Troens Bevis Verdens Evangelisering.
Sten forkynner i en rekke ulike menigheter og har skrevet bøker om menighetsplanting og menighetsutvikling sammen med Ommund Rolfsen. Han har blant annet fulgt NaMu-prosessene i Klippen Vedavågen (DFEF) og Misjonshuset Moss (DFEF).

Telefon

481 54 844

E-post

sten@lederskap.net

Adresse

Møskelandsvegen 98
4580 Lyngdal

VEILEDERE FRA BAPTISTSAMFUNNET

Terje Aadne

Terje har i mange år arbeidet som musiker i symfoniorkester. Han har også studert sosialantropologi.

Terje er til daglig generalsekretær i Baptistsamfunnet, en tjeneste han har stått i siden 2010. Sammen med sin kone Linda er han også pastor i Gardermoen Kristne Fellesskap; en internasjonal menighet stiftet i 2006. Han er også valgt leder i Norges Kristne Råd.

Som NaMu veileder har Terje blant annet veiledet Pinsekirken Elverum.

 

Telefon

472 54 001

E-post

terje.aadne@baptist.no

Adresse

Beverveien 52
2030 Nannestad

VEILEDERE FRA PINSEBEVEGELSEN

Aril Svartdahl

Aril har mye erfaring fra ledelse, undervisning og kirke, og har blant annet arbeidet som pastor i flere ulike menigheter med tilknytning til Pinsebevegelsen.

Han har mye erfaring med veiledning og lederutvikling, og er i tillegg en dyktig forkynner. For tiden veileder han blant andre Salem Sandefjord, Filadelfia Hønefoss, Pinsekirken Håp (Ål), Pinsekirken Elverum, Pinsekirken Kolbotn og Karismakirken (Stavanger).

Telefon

901 55 434

E-post

aril@svartdahl.no

Adresse

Hans Nielsen Hauges gate 37F
0481 Oslo

Cathrine Lie Engåvoll

Cathrine har en 4-årig høyskoleutdannelse innen administrasjon, markedsføring og språk. Nå arbeider hun som pastor i Røros og omegn pinsemenighet (siden 2009).

Cathrine har mye erfaring i bruk av NaMu i egen menighet og har erfart at framgang i kvalitet fører til vekst i menigheten. Det gleder henne å være med i prosesser der menigheter av alle størrelser og med alle typer utfordringer blir sunnere og mer balanserte. Cathrine har hatt veilederpraksis i blant annet Drammen baptistmenighet og Pinsekirken Elverum.

"Det gjør godt for høye pastorskuldre å få se skillet mellom hva som er menighetens oppgaver og hva som er Guds ansvar."

Telefon

482 63 241

E-post

cathrine@engaavoll.no

Adresse

Narbuvoll
Kopparleden 7703
Os i Østerdalen

VEILEDERE FRA FRELSESARMEEN

Ruth Bente Paulsen

Ruth Bente er utdannet sykepleier og offiser i Frelsesarmeen. Hun har vært korpsleder (menighetsleder) i ulike korps i en rekke år og har erfaring som divisjonssjef. Hun har ogå tjenestegjort i Paraguay, der hun også underviste i NaMu og var med å gjennomføre menighetsundersøkelser i Paraguay, Argentina og Uruguay. For tiden er Ruth Bente korpsleder på Grønland i Oslo og er fagkunlulent for menighetsutvikling i Frelsesarmeen.

Ruth Bente har benyttet NaMu i over 20 år, og har veiledet både i Frelsesarmeen og i andre menigheter.

Telefon

474 75 474

E-post

ruth.bente.paulsen@frelsesarmeen.no

Adresse

Drammen

Finnbogi Olsen

Finnbogi er kaptein i Frelsesarmeen og er for tiden menighetsleder i Farsund korps. Han har tidligere vært menighetsleder i Bodø korps, og har vært korpsleder og assisterende korpsleder i Torshavn korps på Færøyene, samt leder for Frelsesarmeens herberge i Torshavn.

Finnbogi har veiledet Guds Menighet Vegårshei og Frelsesarméens korps i Tromsø.

Telefon

959 15 471

E-post

finnbogi.olsen@frelsesarmeen.no

Adresse

Sundeveien 72
4550 Farsund

Tove Roholt

Tove er offiser i Frelsesarmeen og har i tillegg til offisersutdannelsen gått på menighetsplanterskole og tatt etterutdanning innen sjelesorg, ledelse, diakoni m.m. Hun har vært korpsleder i flere korps i Norge over en periode på snart 40 år. I dag er Tove distriktsoffiser i Østre-Divisjon.

Tove har arbeidet med revitalisering og menighetsplanting i tjenesten som offiser, og har undervist i NaMu-prinsippene og veiledet i flere menigheter i Norge og på Island, bl.a. Frelsesarméen i Bodø og i Reykjavik.

Telefon

951 16 015

E-post

tove.roholt@frelsesarmeen.no

Adresse

Urtegata 16 B
0187 Oslo

Margaret Saue Marti

Margaret er offiser i Frelsesarmeen, men har i tillegg utdanning innen sjelesorg og master i tysk litteratur.  Hun har tjenestegjort som menighetsleder og divisjonsleder på Island, i Norge, Sveits og Tyskland. Hun har vært godkjent NaMU-veileder siden 2004.  Da hun og hennes mann var divisjonledere på Island, startet hun opp med Naturlig Menighetsutvikling der.

For tiden er Margaret bykoordinator for Frelsesarmeens enheter i Bergen og korpsleder i Ladegården Korps.

Telefon

408 05 751

E-post

margaret.saue.marti@frelsesarmeen.no

Adresse

Postboks 5 Sandviken
5812 Bergen

VEILEDERE FRA NORMISJON

Jann Even Andresen

Jann Even er utdannet lærer med grunnfag i kristendomskunnskap. Han startet som ettåring og som barne- og ungdomsarbeider og fortsette som ungdomssekretær i Trondhjem indremisjon. Han har undervist ved bibelskoler både i Tromsø og i Trondheim. De siste 20 årene har Jann Even vært pastor i Salem menighet i Trondheim (Normisjon). Han sitter i lederskapet for Normisjons forsamlingsnettverk og er sentral i Agenda 1 i Trøndelag.

Jann Even har bred erfaring med bruk av NaMu i egen menighet i Salem og har veiledet Norkirken Bergen, Kristent fellesskap i Trondheim, Røros og omegn pinsemenighet og Betania misjonsforsamling i Trondheim (NLM).

Telefon

952 34 005

E-post

jea@salemmenighet.no

Adresse

Martin Stokkenesveien 85
7025 Trondheim

VEILEDERE PÅ ISLAND

Vigfus Ingvar Ingvarsson

Vigfús har sin teologiske utdannelse fra Island men har også hatt studieopphold i USA og Tyskland. Han var lenge prest i Egilsstadir (folkekirken) på Øst-Island hvor han har sin opprinnelse. De siste årene har han vært tilknyttet forskjellige kirkelige prosjekter innen stillhetsarbeid, oversetting, artikkelskriving og bokutgivelser. Han har også bred erfaring fra flere ulike menigheter i kraft av å gjøre tjeneste som vikarprest.

Vigfús er godkjent NaMu-veileder og har de siste årene ledet NaMu-arbeidet på Island. I 2016 og 2017 hadde Vigfús hovedansvaret for arbeidet med oversetting boken Nådegavenes 3 farger til islandsk.

Telefon

 

E-post

vigfus50@gmail.com

Adresse

Island

Eric Guðmundsson

Eric er utdannet fysioterapeut (Danmark 1969-73), og teolog (England 1973-76, England og USA 1982-84, USA 1997-98).  Eric har dansk kone, to voksne barn og tre barnebarn. Han har erfaring fra misjonstjeneste i Afrika (1976-82). Fra 1984 har Eric arbeidet som prest for Syvendedags adventistsamfunnet (SDA) på Island. Eric var i mange år leder for Adventistsamfunnet og Adventistbokforlaget. Sammen med sin kone har han i tillegg drevet et kurssenter på en forhenværende kostskole ikke langt fra Reykjavik (1999- ).

Eric har hatt stor interesse for NaMu fra sitt første bekjentskap med dette i USA i 1998, er godkjent som NaMu-veileder, og var fra starten med på å introdusere NaMu på Island (blant annet oversettelsesarbeid og bokutgivelse).

Telefon

 

E-post

eric@adventistar.is

Adresse

Island

VEILEDERE I UTDANNING

NaMu Norge utdanner hele tiden nye veiledere. For tiden har vi sju veiledere i trening, disse har ulik bakgrunn og kommer fra Indremisjonsforbundet, Metodistkirken, Baptistsamfunnet og en selvstendig frimenighet på Island (Vegurinn/Veien).

Om du har spørsmål om utdanningen som kreves for å bli NaMu-veileder er du velkommen til å ta kontakt med NaMu Norge v/Kjetil Sigerseth per telefon 924 47 755 eller på e-post kjetil.sigerseth@namunorge.no.