VEILEDERE FRA ADVENTISTKIRKEN

Anett Andersen

Anett er utdannet sykepleier og tilhører Kristiansand adventistkirke. Hun har vært aktiv der i mange år blant annet i barne- og ungdomsarbeidet, og også som menighetsleder.

Anett har brukt Naturlig menighetsutvikling (NaMu) i egen menighet siden 2009. Anett er kontaktperson for NaMu i Adventistkirken.

Telefon

480 83 964

E-post

anettsandersen@gmail.com

Adresse

Tråneveien 155
4640 Søgne

Reidar J. Kvinge

Reidar har en BA fra Newbold College i England. Han har også studert ved Andrews University i USA. an har arbeidet som pastor i Adventistkirken i over 20 år og være leder for Adventistkirken i Norge i flere perioder.

Reidar arbeider for tiden som pastor i adventistkirken. Han har veiledet flere menigheter og holdt diverse seminar og kurs om NaMu rundt omkring i Norge.

Telefon

915 62 402

E-post

reidar.kvinge@adventist.no

Adresse

 

VEILEDERE FRA METODISTKIRKEN

Idar Halvorsen

Idar er tatt Metodistkirkens praktisk teologiske seminar har har tjenestegjort som pastor i Svolvær, Hammerfest, Stavanger, Egersund, Finnsnes og Skånland. Han tjenestegjør i dag som pastor i Larvik metodistmengihet.

Idar har lenge vært interessert i kirkevekst, og har skolert seg og fordypet seg i denne typen arbeid. Han har blant annet veiledet Halden metodistmenighet, Frelsesarméens korps i Tromsø og Porsgrunn metodistmenighet.

Telefon

986 52 836

E-post

idar.halvorsen@metodistkirken.no

Adresse

Skrenten 29 a
3258 Larvik

Ommund Rolfsen

Ommund tok NaMu til Norge for 20 år siden, og var nasjonal leder for arbeidet helt frem til 2014. Gjennom dette engasjement har han over år tilegnet seg mye kunnskap om menigheter i Norge og om arbeidet med menighetsutvikling i landet vårt.

Ommund er utdannet sosiolog og har arbeidet i mange år ved tidligere Soltun folkehøyskole (nå NordNorge folkehøyskole) i Evenskjer. Ommund er en erfaren og etterspurt veileder og kursholder som brenner for sunne menigheter. Ommund har tilhørighet til metodistkirken i Evenskjer.

Telefon

489 94 419

E-post

ommund@k-vekst.no

Adresse

Elvehøy
9440 Evenskjer

Jon Løvland

Jon jobber som daglig leder for en bedriftsklynge innen blå næring i Lister/Agder. Han har sin bakgrunn fra mekanisk industri og produksjonsleder for flere bedrifter på sørlandet. Han har også 5 år som misjonær i Zimbabwe og har ledet en av Norges største misjonsorganisasjoner her hjemme. I tillegg er han sertifisert coach ved John Maxwell Academy og skriver bloggen http://www.lederskapsutvikling.no/blogg.

Jon har lang erfaring som ansatt menighetsrådgiver i Metodistkirken og veiledet der med NaMu og strategiske plenleggingsverktøy. Han veileder også flere menigheter med NaMu i Frikirken, Pinsebevegelsen, Normisjon og De Frie Evangeliske Forsamlinger.

Telefon

479 75 935

E-post

jon@lederskapsutvikling.no

Adresse

Løvland 12
4436 Gyland

Hanne Thorgersen

Hanne har utdanning og en rekke kurs innen regnskap, økonomi, ledelse og IT, og har jobbet innen disse fagområdene i mange år. Fra februar 2023 arbeider hun som menighetsrådgiver (diakonal satsning) ved Metodistkirkens hovedkontor.

På fritiden er hun legleder i Metodistkirken i Drammen, hvor hun har vært aktivt medlem i mange år, med mange ulike oppgaver og verv.

Hanne har arbeidet med NaMu i egen menighet siden 2000, og har holdt flere NaMu-kurs og bidratt med undervisning både i og utenfor egen menighet. Under veilederutdanningen, fikk hun sammen med Ommund Rolfsen, bl.a. følge og bidra inn i prosessene til Guds menighet Vegårdshei.

Telefon

419 00 093

E-post

hanne.thorgersen@gmail.com

Adresse

Austadveien 75 A
3034 Drammen

VEILEDERE FRA FRIKIRKEN

Arvid Hunemo

Arvid er pastor i Arendal frikirke. Han har vært forkynner i Indremisjonsselskapet og pastor i Guds Menighet Vegårshei og i Vennesla frikirke.

Arvid har brukt materialet fra Naturlig menighetsutvikling fra ca. år 2000. Han brenner for å se menigheter og mennesker bli frigjort til liv og tjeneste for Jesus slik at flere blir disipler.

Telefon

906 86 930

E-post

arvid.hunemo@frikirken.no

Adresse

Nesveien 1G
4810 Eydehavn

VEILEDERE FRA DEN NORSKE KIRKE

Runar Liodden

Runar er ordinert prest og har jobbet som kapellan i Modum menighet i Den norske kirke i 22 år. Han er nå daglig leder i Acta - barn og unge i Normisjon.

Runar har bred erfaring med barne- og ungdomsarbeid og har utviklet flere ressurser inn mot konfirmantarbeidet og for smågrupper. Han ivrer for å skape det gode samspillet mellom menighetens liv og aktiviteter og folks trosliv i hverdagen.

Runar har vært med som kursleder for Utrustende lederskap og har hatt nådegavekurs og seminarer i ulike menigheter. For tiden veileder han Kanebogen menighet i Harstad (Dnk) og Frøyland og Orstad menighet på Klepp (Dnk).

Telefon

408 21 850

E-post

runar.liodden@normisjon.no

Adresse

Doktorveien 38
3340 Åmot

Liv-Kari Sigerseth

Liv-Kari har cand.mag. grad med bl.a. kristendom mellomfag, økonomi, forming og kirkefag. Hun har de siste 12 årene jobbet som menighetsarbeider i Molde domkirke. Fra januar 2024 er hun ansatt i en deltidsstilling i NaMu Norge.

Liv-Kari har hatt stor nytte og glede av NaMu-prinsippene både i sin tjeneste og i sin egenutvikling. Hun gleder seg særlig over å se mennesker blomstre og vokse, og brenner for utrustende lederskap, og å fremme at mangfold i trosspråk og nådegaver forløses i menigheten. I sin veiledningspraksis har Liv-Kari fulgt Kraftverket menighet i Oslo, Frøyland og Orstad menighet i Sandnes og Nordvestkirka i Fræna.

Telefon

924 46 547

E-post

liv-kari.sigerseth@namunorge.no

Adresse

Kviltorpvegen 16
6419  MOLDE

Frode Magnar Andersen

Frode Magnar er teolog og prest i Den norske kirke. Han var tidligere sokneprest i Vear og Hogsnes, men er nå sokneprest i Horten. Han er også mentor i trosopplæring og har fordypet seg temaer rundt kirkevekst og menighetsutvikling i over 20 år gjennom kurs, seminarer og etterutdanning.

Vear og Hogsnes har benyttet NaMu lenge og har tatt mange menighetsprofiler, i Horten er de ennå i startfasen. Frode Magnar har vært engasjert som veileder blant annet i Drammen Indremisjon, Drammen misjonsmenighet, Berg og Østre Porsgrunn menigheter (Dnk), Bærum baptistmenighet og Templet korps i Oslo.

Telefon

405 50 963

E-post

fmanders@me.com

Adresse

Berganveien 45
3133 Duken

Anne Sofie Nergård Uthaug

Anne Sofie har hovedfag i historie med sosiologi og kristendom i fagkretsen (UIB/NLA). Hun har de siste 20 årene hatt administrative stillinger i Dnk i Bergensområdet. I dag er hun daglig leder i Meland sokn og Osterfjorden sokn i Nordhordland.

Anne Sofie har erfaring med NaMu fra arbeid i egen menighet  siden 2000, og har blant annet veiledet menighetene i Foldnes (Fjell), Arna og Bønes i Den norske kirke og 3 korps i Frelsesarmeen i Bergen.

Telefon

404 62 647

E-post

au887@kyrkja.no

Adresse

Grønlandsvegen 15
5918 Frekhaug

Runar Reknes

Runar er utdannet både som prest og organist, men arbeider i dag som kateket i Strømsø menighet i Drammen. Han har flere års erfaring som prest i Hillesøy menighet i Tromsø.

Runar har brukt NaMu i egen menighet i mange år og har blant annet veiledet Metodistkirken i Tromsø. Runar er engasjert i NaMu TV, har stor kunnskap og brenner for å gjøre prinsippene fra NaMu tilgjengelig for flere.

Telefon

415 70 216

E-post

rabalres@yahoo.no

Adresse

Hagatjernveien 134
3050 Mjøndalen

Kjetil Sigerseth

Kjetil er utdannet pedagog (cand.ed, pedagogisk-psykologisk rådgivning) fra UiO, og skrev sin hovedoppgave om ”Den lærende menighet”. Han arbeidet tidligere 18 år i Molde domkirke som administrasjonsleder. I 2015 tok han over som nasjonal leder i NaMu Norge. Siden 2020 har han også jobbet som prosjektleder for Kirke på nye måter i Norges Kristne Råd og er for tiden styreleder i Teleios Life Norge.

Kjetil har erfaring med bruk av NaMu-prinsippene i egen menighet over mange år. Han trener nye NaMu-veiledere, kurser og følger opp ledere, og underviser og tilrettelegger årlige flere ulike kurs og seminarer. Kjetil har hvert år også noen lokale menigheter fra ulike sammenhenger som han følger opp som veileder. Blant kirkene han følger eller har fulgt opp finner vi blant andre Skodje kyrkje og Haram kyrkje i Dnk, Molde indremisjon, Metodistkirken i Flekkefjord, Norkirken Molde og Kristiansand adventistkirke.

Telefon

924 47 755

E-post

kjetil.sigerseth@namunorge.no

Adresse

Kviltorpvegen 16
6419 Molde

VEILEDERE FRA INDREMISJONSFORBUNDET

Karen Sofie Aasmyr

Karen Sofie har bachelorgrad både i økonomi og ledelse fra NHH, og kristendomskunnskap fra NLA. Hun har arbeidet i Nordhordland Indremisjon siden 2007, først som ungdomskonsulent og senere som forsamlingskonsulent. For tiden jobber hun i NAV.

Gjennom arbeidet i Indremisjonen har Karen Sofie fått et ønske om å bidra til sunne og levende forsamlinger i Nordhordland. Hun har en særlig gave til å inspirere og å undervise. Karen Sofie har hatt veilederpraksis i Meland kyrkjelyd (Dnk), og veileder i dag ulike forsamlinger i Indremisjonsforbundet.

Telefon

408 40 754

E-post

ks.aasmyr@imf.no

Adresse

Naustdalslia 5 A
5915 Hjelmås
Nordhordland

Marit Hårklau Ådnanes

Marit er utdannet innen administrasjon/økonomi, og har i tillegg lærerutdannelse. Hun har også et år på Luthersk bibelskole i California. Siden 2006 har hun arbeidet i Indremisjonssamskipnaden, først innen barn og ungdom, og fra 2013 som daglig leder i kretsen.

Forsamlingsutvikling er noe Marit brenner for. Hun inspireres av å lese litteratur omkring dette, og enda mer når hun ser forsamlinger som aktivt søker å fjerne hindringer og blir sunnere.

Marit er engasjert i NaMu-arbeid på hjemstedet Gilje på Bømlo. Hun veileder flere forsamlinger i indremisjonssammenheng, samt Klippen Veavågen (DFEF) på Karmøy.

Telefon

415 17 817

E-post

marit.adnanes@indremisjonen.no

Adresse

Alvsvågvegen 47
5430 Bremnes

Ole Andreas Wastvedt

Ole Andreas har sin utdannelse innen Økonomi og IT-ledelse fra Handelshøyskolen BI. Han har i hele sitt yrkesaktive liv jobbet med misjon, og har blant annet vært områdearbeider i Finnmark for Norsk Luthersk Misjonssamband, vært nestleder og konstituert generalsekretær for Den indre Sjømannsmisjon, og vært Kretsleder for ImF Midthordland. han har også arbeidet i P7 Kristen Riksradio. I dag arbeider Ole Andreas i KNIF-regnskap.

Ole Andreas fullførte i 2021 NaMus utdanning for menighetsveiledere, og fikk i løpet av utdannelsen blant annet følge og bidra inn i prosessene til Dnk i Øygarden, Han er nå klar for å følge og støtte flere forsamlinger og menigheter i deres lokale utviklingsprosesser.

For tiden i permisjon fra veiledningstjeneste.

Telefon

992 73 014

E-post

ole.andreas@online.no

Adresse

Vasskarbrekka 4
5337 RONG

Torgeir Lauvås

Torgeir gikk på Bildøy Bibelskole i overgangen mellom 80 og 90-tallet og har deretter vært ansatt som områdearbeider og forkynner i ImF. Fra 2011 til 2023 har han vært kretsleder i ImF Rogaland. Fra høsten 2023 har Torgeir hatt tjeneste som pastor i Fredheim arena (Imf-forsamling i Sandnes).

Både i sin tjeneste i Indremisjonen, og i egen bedehusforsamling, har Torgeir i en årrekke hatt ulike roller i ulike endringsprosesser. Han har derfor allerede bred erfaring fra forsamlingsutvikling. I tillegg har han samlet viktig kunnskap fra læringsfellesskap, konferanser og faglitteratur.

Torgeir fullførte veilederutdanningen i NaMu i 2021 og fikk i sin menighetspraksis blant annet følge og bidra inn i utviklingsprosessen i Klepp frikirke. For tiden veileder han Norkirken Ålgård.

Telefon

971 71 745

E-post

t.lauvas@imf.no

Adresse

Bersagelveien 348
4311 Hommersåk

Johannes Olsen

Johannes er utdannet lærer, og har jobbet i indremisjonen i over 10 år. I tillegg er han engasjert i menighetsplanting i ImF. Han jobber nå som lærer, og er pastor i en menighet på Fitjar.

Johannes begynte med NaMu utdanningen i 2018, og har siden det vært med som leder på webinar, kurs og veiledningstjeneste. Han bruker også NaMu i egen menighet.

 

Telefon

415 57 947

E-post

joholsen84@gmail.com

Adresse

Søre Stølen 62
5419 Fitjar

VEILEDERE FRA KRISTENT FELLESSKAP

Terje Dahle

Terje er utdannet sykepleier og har studert lederfag ved Høgskolen i Bodø. Han har arbeidet 10 år i sykehus og har også noen års erfaring som driftssjef i Telenor. Han har vært leder og pastor i Kristent Fellesskap Vesterålen og plantet ny menighet i Trondheim i 2005. Terje holder fortsatt til i Trondheim og leder i dag nettverket av menigheter som er knyttet til Kristent Fellesskap.

Terje har lang erfaring med NaMu og har blant annet veiledet Vear og Hogsnes menighet (Dnk), Metodistmenighetene i Harstad og Skånland, pinsemenighetene i Mosjøen og Trondheim, og flere forsamlinger i Kristent Fellesskap.

Telefon

908 74 121

E-post

tedahle@online.no

Adresse

Smiloftstykket 8
7026 Trondheim

VEILEDERE FRA MISJONSKIRKEN

Sten Sørensen

Sten Sørensen er utdannet ved Baptistenes Teologiske Seminar og har vært pastor i over femti år. Han er styreleder i Troens Bevis Verdens Evangelisering. Sten har de siste årene vært pastor i Misjonskirken i Stavanger, men fra høsten 2024 er han pastor i Ålgård baptistmenighet.

Sten forkynner i en rekke ulike menigheter og har skrevet bøker om menighetsplanting og menighetsutvikling sammen med Ommund Rolfsen. Han har blant annet fulgt NaMu-prosessene i Klippen Vedavågen (DFEF) og Misjonshuset Moss (DFEF).

Telefon

481 54 844

E-post

sten@lederskap.net

Adresse

Møskelandsvegen 98
4580 Lyngdal

VEILEDERE FRA BAPTISTKIRKEN

Terje Aadne

Terje har i mange år arbeidet som musiker i symfoniorkester. Han har også studert sosialantropologi.

Sammen med sin kone Linda er han pastor i Gardermoen Kristne Fellesskap; en internasjonal menighet stiftet i 2006. For tiden er han også styreleder for Høyskolen for Ledelse og Teologi. Terje har tidligere jobbet som generalsekretær i Baptistkirken og var en del år også styreleder i Norges Kristne Råd.

Som NaMu veileder har Terje blant annet veiledet Pinsekirken Elverum.

 

Telefon

472 54 001

E-post

terje.aadne@outlook.com

Adresse

Beverveien 52
2030 Nannestad

Sten Sørensen

Sten Sørensen er utdannet ved Baptistenes Teologiske Seminar og har vært pastor i over femti år. Han er styreleder i Troens Bevis Verdens Evangelisering. Sten har de siste årene vært pastor i Misjonskirken i Stavanger, men fra høsten 2024 er han pastor i Ålgård baptistmenighet.

Sten forkynner i en rekke ulike menigheter og har skrevet bøker om menighetsplanting og menighetsutvikling sammen med Ommund Rolfsen. Han har blant annet fulgt NaMu-prosessene i Klippen Vedavågen (DFEF) og Misjonshuset Moss (DFEF).

Telefon

481 54 844

E-post

sten@lederskap.net

Adresse

Møskelandsvegen 98
4580 Lyngdal

Roger Dahl

Roger Dahl er administrasjonsleder i Baptistkirken Norge, og har arbeidet med en kombinasjon av informasjon, administrasjon, menighetsoppfølging og rådgivning der siden 1997. Han har teologisk utdanning fra Baptistenes Teologiske Seminar og er sertifisert arbeidslivs- Coach. Roger er gift med Inger-Lise og har tre voksne barn.

Roger har fem års erfaring som pastor på heltid, pluss flere avgrensede menighetsengasjement i tillegg til ordinært arbeid. Som lokal menighetsleder har NaMu prosesser fulgt ham siden 2001. Roger har også fått være inne i NaMu-prosessene i blant andre Kraftverket i Oslo (Frikirken), Adventistkirken i Mjøndalen og Metodistkirken Drammen.

Telefon

959 75 478

E-post

roger.dahl@baptist.no

Adresse

Fjellstien 10
3426 Gullaug

VEILEDERE FRA PINSEBEVEGELSEN

Aril Svartdahl

Aril har mye erfaring fra ledelse, undervisning og kirke, og har blant annet arbeidet som pastor i flere ulike menigheter med tilknytning til Pinsebevegelsen.

Han har mye erfaring med veiledning og lederutvikling, og er i tillegg en dyktig forkynner. Aril har blant annet veiledet Salem Sandefjord, Filadelfia Hønefoss, Pinsekirken Håp (Ål), Pinsekirken Elverum, Pinsekirken Kolbotn og Karismakirken (Stavanger).

Telefon

901 55 434

E-post

aril@svartdahl.no

Adresse

Hans Nielsen Hauges gate 37F
0481 Oslo

VEILEDERE FRA FRELSESARMEEN

Tove Roholt

Tove er offiser i Frelsesarmeen og har i tillegg til offisersutdannelsen gått på menighetsplanterskole og tatt etterutdanning innen sjelesorg, ledelse, diakoni m.m. Hun har vært korpsleder i flere korps i Norge over en periode på snart 40 år. I dag er Tove assisterende divisjonssjef i Sentraldivisjonen.

Tove har arbeidet med revitalisering og menighetsplanting i tjenesten som offiser, og har undervist i NaMu-prinsippene og veiledet i flere menigheter i Norge og på Island, bl.a. Frelsesarméen i Bodø, i Reykjavik og i Farsund.

Telefon

951 16 015

E-post

tove.roholt@frelsesarmeen.no

Adresse

Urtegata 16 B
0187 Oslo

Margaret Saue Marti

Margaret er offiser i Frelsesarmeen, men har i tillegg utdanning innen sjelesorg og master i tysk litteratur.  Hun har tjenestegjort som menighetsleder og divisjonsleder på Island, i Norge, Sveits og Tyskland. Hun har vært godkjent NaMU-veileder siden 2004. Da hun og hennes mann var divisjonledere på Island, startet hun opp med Naturlig Menighetsutvikling der.

For tiden er Margaret assisterande personalsjef ved Frelsesarmeens hovudkvarter.

Telefon

408 05 751

E-post

margaret.saue.marti@frelsesarmeen.no

Adresse

Sorgenfrigata 38 A
0365 Oslo

VEILEDERE FRA NORMISJON

Runar Liodden

Runar er daglig leder i Acta - barn og unge i Normisjon. Han er ordinert prest og har jobbet som kapellan i Modum menighet i Den norske kirke i 22 år.

Runar har bred erfaring med barne- og ungdomsarbeid og har utviklet flere ressurser inn mot konfirmantarbeidet og for smågrupper. Han ivrer for å skape det gode samspillet mellom menighetens liv og aktiviteter og folks trosliv i hverdagen.

Runar har vært med som kursleder for Utrustende lederskap og har hatt nådegavekurs og seminarer i ulike menigheter. For tiden veileder han Kanebogen menighet i Harstad (Dnk) og Frøyland og Orstad menighet på Klepp (Dnk).

Telefon

408 21 850

E-post

runar.liodden@normisjon.no

Adresse

Doktorveien 38
3340 Åmot

VEILEDERE PÅ ISLAND

Vigfus Ingvar Ingvarsson

Vigfús har sin teologiske utdannelse fra Island men har også hatt studieopphold i USA og Tyskland. Han var lenge prest i Egilsstadir (folkekirken) på Øst-Island hvor han har sin opprinnelse. De siste årene har han vært tilknyttet forskjellige kirkelige prosjekter innen stillhetsarbeid, oversetting, artikkelskriving og bokutgivelser. Han har også bred erfaring fra flere ulike menigheter i kraft av å gjøre tjeneste som vikarprest.

Vigfús er godkjent NaMu-veileder og har de siste årene ledet NaMu-arbeidet på Island. I 2016 og 2017 hadde Vigfús hovedansvaret for arbeidet med oversetting boken Nådegavenes 3 farger til islandsk.

Telefon

 

E-post

vigfus50@gmail.com

Adresse

Island

Eric Guðmundsson

Eric er utdannet fysioterapeut (Danmark 1969-73), og teolog (England 1973-76, England og USA 1982-84, USA 1997-98).  Eric har dansk kone, to voksne barn og tre barnebarn. Han har erfaring fra misjonstjeneste i Afrika (1976-82). Fra 1984 har Eric arbeidet som prest for Syvendedags adventistsamfunnet (SDA) på Island. Eric var i mange år leder for Adventistsamfunnet og Adventistbokforlaget. Sammen med sin kone har han i tillegg drevet et kurssenter på en forhenværende kostskole ikke langt fra Reykjavik (1999- ).

Eric har hatt stor interesse for NaMu fra sitt første bekjentskap med dette i USA i 1998, er godkjent som NaMu-veileder, og var fra starten med på å introdusere NaMu på Island (blant annet oversettelsesarbeid og bokutgivelse).

Telefon

 

E-post

eric@adventistar.is

Adresse

Island

VEILEDERE I UTDANNING

NaMu Norge utdanner hele tiden nye veiledere. For tiden har vi fem veiledere i trening, disse har ulik bakgrunn og kommer fra Pinsebevegelsen, Frikirken og Frelsesarmeen.

Om du har spørsmål om utdanningen som kreves for å bli NaMu-veileder er du velkommen til å ta kontakt med NaMu Norge v/Kjetil Sigerseth per telefon 924 47 755 eller på e-post kjetil.sigerseth@namunorge.no.