Menighetsundersøkelsen

Hvilken nytte kan vår menighet ha av en menighetsprofil?

NaMu-profilen gir verdifull tilbakemelding fra de som er aktive i menigheten. Dermed får menig­heten og lederskapet god innsikt i det som er sunt i fellesskapet, og hvor det er rom for forbedringer. Tilbakemeldingen kommer fra de som kjenner dette på kroppen.

Forbedringer er det rom for i alle menigheter, men NaMu-profilen peker direkte på de områdene der det haster mest å ta tak hos dere. Dette er det ikke lett å få trygg innsikt i uten å få frem en menighetsprofil.

Hvordan kommer vi i gang?

En første undersøkelse kan gjennomføres relativt raskt. Her er det viktigst at lederskapet er enig om å starte en NaMu-prosess og å følge opp resultatet av undersøkelsene. Kort svarfrist på ca. en uke er å anbefale.

Det første dere gjør er å ta kontakt med NaMu Norge eller en NaMu-veileder som dere allerede har etablert kontakt med.

Det er også bra å få tidlig på plass hvem som administrerer undersøkelsen lokalt hos dere.

En menighetsprofil koster 4 800,- kroner (veil.).

Bestill undersøkelsen her eller ta kontakt med oss for en samtale.

Vi tar tempen

Hvem er med å svare?

De som svarer på undersøkelsen, er de i menigheten som:

- Deltar jevnlig på gudstjenesten/storsamlingen
- Deltar i en mindre gruppe og
- Deltar regelmessig i tjenesteoppgaver

Menigheten administrerer selv undersøkelsen fra en nettside. Administrator sender ut invitasjon til de utvalgte deltakerens e-postadresser. Deltakerne får opp spørreskjemaet på nett og skårer 85 ulike utsagn om sider ved menighetens liv. Det er også mulig å benytte papirskjema. Undersøkelsen ivaretar selvfølgelig den enkelte deltakers konfidensialitet.

Den mest presise tilbakemeldingen får vi når minst 30 personer (som fyller de tre kriteriene) er med å svare. En har likevel god nytte av undersøkelsen selv om en har kun 10 deltakere som kan svare.

Hvordan presenteres resultatet?

Etter at undersøkelsen er fullført, mottar menigheten en menighetsprofil inkl. en egen resultatguide. Denne guiden består av flere rapporter som presenterer resultatet av undersøkelsen på ulike måter.

Resultatguiden gir detaljert innsikt i tendenser og kjennetegn ved menighetskulturen. Dette er verdifull informasjon, fra sentrale medarbeidere, om hvordan det oppleves å være en del av menighetsfellesskapet.

Menighetsprofilen og resultatguiden:

  • Menighetsprofilen
  • Oppsummeringsguiden
  • Fortellingsguiden
  • Statusguiden
  • Strategiguiden

Les mer om NaMu-prosessen.

Menighetsprofil, kvadrat