Månedens sitat

Månedens sitat (januar)

8. januar 2022

Herre Kristus, du har ingen annen kropp på jorden enn våre kropper,  ingen andre hender enn våre hender.  Ingen andre føtter enn våre føtter.   Det er gjennom våre øyne din medfølelse skuer ut over verden. Det er ved hjelp av våre føtter du fortsatt kan vandre rundt å gjøre det gode.   Det er…

Månedens sitat (desember)

22. desember 2021

«Gud velger et egnet sted for å sette den beste rammen rundt vårt møte med ham. Slik en far velger gåtur på fjellet med kakao og hjemmelaget niste i sekken som ramme for en god prat med sin eldste sønn, men går på Egon og spiser en treretters med dattera for å ha en god ramme…

Månedens sitat (november)

24. november 2021

Det å omfavne paradoksene, det som vi opplever som selvmotsigelser, beriker livet og skaper perspektiv for oss. Det som i menneskelig forståelse er balansert, er i Guds målestokk for trangt. Himmelsk balanse er å leve i spenningen mellom ekstreme sannheter. Det ser vi gjennom hele Bibelen. Styreleder i NaMu Norge Terje Dahle i Folk –…

Månedens sitat (september)

21. september 2021

«Som mennesker står vi sjelden stille. Livet er bevegelse. Livet er nye erfaringer. Livet er endring. Derfor blir også troen en vei. Mest sannsynlig en lang og kronglete vei, men en vei med retning. En vei til frelse. « Kjetil Sigerseth (På kirkebakken 3-2014)

Månedens sitat (juli)

26. juli 2021

Det er ikke den Gudsopptatte kirken som skremmer folk bort – men den selvopptatte. Magnus Malm (Fri til å følge – Kirke i Jesu fotspor, s. 46)   Her kan du lese hele avsnittet fra Magnus Malms bok Fri til å følge – Kirke i Jesu fotspor I lys av dette [at Maria var et…

Månedens sitat (april)

15. april 2021

«Du har ikke etterlevd misjonsbefalingen før et menneske du har disippelgjort også har disippelgjort et annet menneske – altså til du har disippelgjort en disippelgjører.» Will Mancini (s. 167 i boken Future Church, 7 Laws of Real Church Growth)         Dette er også visjonen for nettkurset vårt i utrustende lederskap som vi…

Månedens sitat (mars)

10. mars 2021

«De immaterielle verdiene av nestekjærlighet, varme og omsorg er vår kapital. Dette synes ikke i regnearkene, men i rapportene over folkehelse, livskvalitet og livsmestring.» Øystein Gjerme om kirkens plass i storsamfunnet, og hvordan kirkene fremover i større grad kan være en samfunnsbyggende kraft.   «JEG ER OVERBEVIST AT det beste grepet vi kan gjøre i…

Månedens sitat (februar)

22. februar 2021

«Vårt bilde av Gud vil alltid være mangelfullt. Særlig farlig for relasjonen vår til Gud blir det når Gudsbildet vi har formet, får destruktive trekk som binder eller hindrer den naturlige nærheten. Friheten til å finne din naturlige veg til Gud blir derfor avgjørende. Like viktig som at alle de andre rundt deg får frihet…

Månedens sitat (desember)

7. desember 2020

«Det er lett å vise at de fleste – om ikke alle – problemene vi møter i kirkelivet, på sitt dypeste kan knyttes til et feilaktig syn på Gud.»
Christian A. Schwarz

Månedens sitat (november)

17. november 2020

“Veksten hviler i Guds hender, ikke i sokneprestens eller menighetsrådets hender. Menigheten tilhører Jesus. Han sier klart at han vil bygge sin kirke (Matt 16,18). Det gjør kirkevekst mer overkommelig.” Ommund Rolfsen i boken Ti menigheter med en helt overkommelig kirkevekst, s. 28