Månedens sitat

Månedens sitat (desember)

20. desember 2022

«Å følge Kristus er det motsatte av fryktens febrile rastløshet og krampaktige klamring. Det er å abdisere fra tronen som tilværelsens herre og overlate kontrollen til ham som faktisk er det. Det er å følge, ikke bruke tusen mer eller mindre åndelige knep for å få Jesus til å følge oss i våre prosjekter. Det…

Månedens sitat (november)

16. november 2022

«Kyrkja treng leiarar som speglar den livgjevande sida av Guds vesen. Som ikkje er avhengig av å suge livet ut av alle omkring seg. Som ikkje brukar opp menneska rundt seg. Som ikkje brenner deg ut. Men som gjev liv til menneska, som byggjer deg opp, som gjev lækjedom og skapar nye krefter.» Hans Johan…

Månedens sitat (oktober)

10. oktober 2022

  «Menigheten blir satt i bevegelse ved at Guds energi blir frigjort, ikke ved menneskelig strev og press». Christian A. Schwarz fra boken Naturlig kirkevekst (s. 28)   Dette er en erfaring som vi kjenner oss svært godt igjen i etter snart 25-års arbeid med menighetsutvikling i norske menigheter. Ikke bare kjenner vi oss igjen, men…

Månedens sitat (august)

15. august 2022

«Vi trenger alle å forholde oss til virkeligheten. NaMu er det beste redskap for å ta temperaturen i våre menigheter. Det gir et språk for vekst, har fokus på kvalitet og har mange gode verktøy for å hjelpe den lokale menigheten til videre utvikling. Anbefales.» Øivind Augland, grunder i Xpand, leder menighetsplanting i Frikirken  …

Månedens sitat (mai)

13. mai 2022

I den helt ferske boken Påkoplet gir Dagen-redaktør Tarjei Gilje tre tips om bibel og bønn i hverdagslivet. Giljes første tips: «Finn ut hvilket trosspråk du snakker best når du kommuniserer med Gud, let etter situasjoner der du får brukt det ofte, og vær nysgjerrig på å lære deg nye trosspråk gjennom livet!» Tarjei Gilje…

Månedens sitat (april)

28. april 2022

«Som biskop erfarer jeg hvordan det langsiktige, strategiske arbeidet menigheter får hjelp til gjennom NaMu, fører til økt oppslutning og styrket tilhørighet. Menighets­utvik­ling gir oss mulighet til å gi troen rom for vekst både i oss og mellom oss – og bygge nye, trygge rom for tro.» Biskop i Møre Ingeborg Midttømme Les mer om…

Månedens sitat (mars)

29. mars 2022

Biskop Halvor Nordhaug (Bjørgvin bispedømme, Dnk) i visitasmeldingen til Hjelme og Blomvåg sokn (Øygarden), mars 2022: «De arbeider også systematisk med menighetsutvikling. Det synes eg er veldig bra. De har vald NaMu og det kjenner eg godt til og veit at også mange andre sokn er nøgde med det opplegget, ikkje minst det å kunne…

Månedens sitat (februar)

24. februar 2022

«Når mennesker ikke tar seg over de kulturbarrierer som det ofte innebærer å komme til kirken, er det kanskje kirken som må bevege seg ut av sin innadvendte kultur og møte mennesker der de befinner seg. Jesus kunne ha sittet i ett tempel og tatt i mot mennesker som ville komme, men han gjorde jo…

Månedens sitat (januar)

8. januar 2022

Herre Kristus, du har ingen annen kropp på jorden enn våre kropper,  ingen andre hender enn våre hender.  Ingen andre føtter enn våre føtter.   Det er gjennom våre øyne din medfølelse skuer ut over verden. Det er ved hjelp av våre føtter du fortsatt kan vandre rundt å gjøre det gode.   Det er…

Månedens sitat (desember)

22. desember 2021

«Gud velger et egnet sted for å sette den beste rammen rundt vårt møte med ham. Slik en far velger gåtur på fjellet med kakao og hjemmelaget niste i sekken som ramme for en god prat med sin eldste sønn, men går på Egon og spiser en treretters med dattera for å ha en god ramme…