Månedens sitat

Månedens sitat (mai)

13. mai 2024

«I menigheter som vokser, ler en merkbart mer enn i menigheter som ikke vokser. Dette er ett av prinsippene for vekst som det er lettest å påvise». Christian A. Schwarz (Kjærlighetens 3 farger, side 9)

Månedens sitat (april)

19. april 2024

«Kirken (den verdensvide) trenger langt mer enn en kosmetisk oppgradering. Det som trengs er ikke noe mindre enn en gjenoppdagelse av det kristne DNAet i Skriften. Og dette gjelder helt klart både konservative og liberale grupper.»   Christian A. Schwarz i boken God is indestructible

Månedens sitat (februar)

12. februar 2024

«Johannes kom for å rydde veg. Det vekker min lengsel Jesus! Jeg vil rydde veg, inni meg og omkring meg. Fremfor alt vil jeg rydde veg for deg. Lær meg, du! Du som lar hveten og ugresset vokse side ved side. Lær meg å se hva som er ugress, og vis meg når det skal…

Månedens sitat (januar)

15. januar 2024

«Den kvalitative veksten, disippelskapets foredling ved Åndens liv, er hemmeligheten til den kvantitative menighetsveksten. Ånden er evangeliets veirydder i menneskenes hjerter, den avgjørende faktoren i all menighetsutvikling.» Peter Halldorf (Åndens folk, s. 147)   Foto: © Dan Aksel Jacobsen, Bibelselskapet

Månedens sitat (desember)

6. desember 2023

«NaMu-litteraturen har jeg hatt gleden av å lese i mange år. Menighetsundersøkelse gjorde vi som lokalmenighet i Betel Hommersåk for første gang høsten 2023. Den var meget treffsikker og nyttig. Dette er den beste helsesjekk-undersøkelsen jeg kjenner til for lokalmenigheter.» Knut Idland, leder Pinse Menighetsliv   Vi har samlet ulike kirkelederes erfaring med NaMu på en…

Månedens sitat (september)

13. september 2023

«Det er noko lite som må vekse fram før det store kjem. Det er noko som må audmjukast før ein kan få ære. For det er noko som må døy før det kan bli nytt liv. Naturen lærer oss dette, når lauvet fell av trea og gjev plass til nye, grøne blad.» Hans Johan Sagrusten…

Månedens sitat (august)

16. august 2023

«Jeg har kanskje hatt en forestilling om at NaMu er mer eller mindre et verktøyskrin og tenker da først og fremst på menighetsprofilen som jeg har hatt god nytte av. Men NaMu er så mye mer! Den virkelige fortellingen om NaMu er livsforvandling i enkeltmenneskers liv, menigheter og tjenester.»  Kjell Erichsen, teamleder Pinse Menighetsliv-Revitalisering

Månedens sitat (mai)

9. mai 2023

«NaMu-syklusen byr på mange gaver, men jeg vil bare fremheve en: Den tjenesten det er å si det som er sant. Det er det beste med NaMu.» Will Willimon, pensjonert biskop i Metodistkirken (UMC), forkynner og prekenlærer   Sitatet over er tatt ut fra et lengre avsnitt der Will Willimon deler sine erfaringer med NaMu.…

Månedens sitat (april)

26. april 2023

 «Heller enn å lære av andre, har ofte kristne valgt å holde avstand til hverandre ved å starte opp nye kirker så snart ønsker for gudstjenestefeiring og trospraksis drar i ulike retninger. Denne segregeringen har reist opp murer mellom ulike kirketradisjoner og har utarmet mange kristne. Om du ikke tilfeldigvis er født inn i den…

Månedens sitat (mars)

27. mars 2023

«Synergi, samarbeidet mellom Gud og mennesker, er verken en symmetrisk relasjon eller en relasjon der det guddommelige overstyrer og erstatter det menneskelige. Det er snarere en relasjon der mennesket blir fullt ut menneskelig ved å omfavne det guddommelige» David Bradshaw, ortodoks filosof (The Concept of the Divine Energies)   Sitatet er oversatt til norsk fra…