Månedens sitat

Månedens sitat (mai)

9. mai 2023

«NaMu-syklusen byr på mange gaver, men jeg vil bare fremheve en: Den tjenesten det er å si det som er sant. Det er det beste med NaMu.» Will Willimon, pensjonert biskop i Metodistkirken (UMC), forkynner og prekenlærer   Sitatet over er tatt ut fra et lengre avsnitt der Will Willimon deler sine erfaringer med NaMu.…

Månedens sitat (april)

26. april 2023

 «Heller enn å lære av andre, har ofte kristne valgt å holde avstand til hverandre ved å starte opp nye kirker så snart ønsker for gudstjenestefeiring og trospraksis drar i ulike retninger. Denne segregeringen har reist opp murer mellom ulike kirketradisjoner og har utarmet mange kristne. Om du ikke tilfeldigvis er født inn i den…

Månedens sitat (mars)

27. mars 2023

«Synergi, samarbeidet mellom Gud og mennesker, er verken en symmetrisk relasjon eller en relasjon der det guddommelige overstyrer og erstatter det menneskelige. Det er snarere en relasjon der mennesket blir fullt ut menneskelig ved å omfavne det guddommelige» David Bradshaw, ortodoks filosof (The Concept of the Divine Energies)   Sitatet er oversatt til norsk fra…

Månedens sitat (februar)

26. februar 2023

«Mitt inntrykk er at de menigheter som minst tenker de trenger hjelp og støtte fra storfellesskapet, er de som faktisk trenger det mest.» Knut Idland (Korsets Seier, fredag 24. februar)   Foto: Eivind Tveter (Dagen). For å se hele artikkelen i Korsets Seier kan du benytte denne lenken: «Det store vi»  

Månedens sitat (desember)

20. desember 2022

«Å følge Kristus er det motsatte av fryktens febrile rastløshet og krampaktige klamring. Det er å abdisere fra tronen som tilværelsens herre og overlate kontrollen til ham som faktisk er det. Det er å følge, ikke bruke tusen mer eller mindre åndelige knep for å få Jesus til å følge oss i våre prosjekter. Det…

Månedens sitat (november)

16. november 2022

«Kyrkja treng leiarar som speglar den livgjevande sida av Guds vesen. Som ikkje er avhengig av å suge livet ut av alle omkring seg. Som ikkje brukar opp menneska rundt seg. Som ikkje brenner deg ut. Men som gjev liv til menneska, som byggjer deg opp, som gjev lækjedom og skapar nye krefter.» Hans Johan…

Månedens sitat (oktober)

10. oktober 2022

  «Menigheten blir satt i bevegelse ved at Guds energi blir frigjort, ikke ved menneskelig strev og press». Christian A. Schwarz fra boken Naturlig kirkevekst (s. 28)   Dette er en erfaring som vi kjenner oss svært godt igjen i etter snart 25-års arbeid med menighetsutvikling i norske menigheter. Ikke bare kjenner vi oss igjen, men…

Månedens sitat (august)

15. august 2022

«Vi trenger alle å forholde oss til virkeligheten. NaMu er det beste redskap for å ta temperaturen i våre menigheter. Det gir et språk for vekst, har fokus på kvalitet og har mange gode verktøy for å hjelpe den lokale menigheten til videre utvikling. Anbefales.» Øivind Augland, grunder i Xpand, leder menighetsplanting i Frikirken  …

Månedens sitat (mai)

13. mai 2022

I den helt ferske boken Påkoplet gir Dagen-redaktør Tarjei Gilje tre tips om bibel og bønn i hverdagslivet. Giljes første tips: «Finn ut hvilket trosspråk du snakker best når du kommuniserer med Gud, let etter situasjoner der du får brukt det ofte, og vær nysgjerrig på å lære deg nye trosspråk gjennom livet!» Tarjei Gilje…

Månedens sitat (april)

28. april 2022

«Som biskop erfarer jeg hvordan det langsiktige, strategiske arbeidet menigheter får hjelp til gjennom NaMu, fører til økt oppslutning og styrket tilhørighet. Menighets­utvik­ling gir oss mulighet til å gi troen rom for vekst både i oss og mellom oss – og bygge nye, trygge rom for tro.» Biskop i Møre Ingeborg Midttømme Les mer om…