Månedens sitat

Månedens sitat (desember)

9. desember 2019

 «Heller enn å lære av andre, har ofte kristne valgt å holde avstand til hverandre ved å starte opp nye kirker så snart ønsker for gudstjenestefeiring og trospraksis drar i ulike retninger. Denne segregeringen har reist opp murer mellom ulike kirketradisjoner og har utarmet mange kristne. Om du ikke tilfeldigvis er født inn i den…

Månedens sitat (november)

12. november 2019

«Uansett hvor ille den nåværende situasjonen synes å være, kan menigheten forvente en betydelig økning både i kvalitet og kvantitet. Det er bare en forutsetning for å starte en slik prosess – at det finnes en lengsel etter at Gud skal komme tydeligere til uttrykk i menighetens liv.» Christian A. Schwarz (Fargelegg din verden…, side…

Månedens sitat (oktober)

2. oktober 2019

«Realiteten i dag er at troen blant Guds folk ikke gir kirken, og hver enkelt av oss som utgjør kirken, den trygghet og kraft som den kunne og skulle. Sekularisering, frykt og stagnasjon får prege kirken i for stor grad. Derfor er det så viktig at vi kan finne tilbake.» Dette skriver Kjetil Sigerseth i…

Månedens sitat (september)

13. september 2019

«Treklangen ‘bønn, arbeid og studium’ kan også uttrykkes som ‘hjerte, hånd og hjerne’. Hele mennesket settes i sving for å bli en kontaktflate for hele evangeliet. De tre står i konstant dialog med hverandre, akkurat som personene i treenigheten gjør. Det jeg erfarer i bønnen, blir belyst i studiet. Studiet gjennomlyses av mine erfaringer, både…

Månedens sitat (august)

21. august 2019

«En av forutsetningene for å kunne utøve et tjenende og utrustende lederskap ligger således på et dypt åndelig plan, og har å gjøre med forståelsen av Guds nåde som utgangspunkt for og hvilested i tjenesten, og som det som gir identitet og legitimitet i denne.» Ove Conrad Hansen, Et godt tre bærer god frukt (side…

Månedens sitat (juni og juli)

21. juni 2019

«Å håndtere det levende handler om å gi rom for livets energi, å gi struktur og ta bort hindringer slik at det som vokser, kan vokse naturlig.»  Ommund Rolfsen (ABC i naturlig menighetsutvikling, s 8) Dette er bare et av flere gullkorn i den siste ABC en i Naturlig menighetsutvikling. Om du ikke har fått…

Månedens sitat (mai)

15. mai 2019

“Det verden desperat trenger for å kunne møte fremtidens utfordringer, er flere utrustede ledere som utruster andre”  Christian A. Schwarz (oversatt fra boken The 3 Colors of Leadership, s. 4)   Noe av dette behovet forsøker vi i NaMu her i Norge å møte gjennom nettkurset som vi tilbyr innen Utrustende lederskap. Her ser vi…

Månedens sitat (april)

4. april 2019

«Tiden er for lengst moden for at ledere i ulike kirkesamfunn i Norge burde slå krisealarm». Ove Conrad Hanssen (Kirke i en ny tid? – i Halvårskrift for Praktisk teologi 2-2007) Dette skrev tidligere førsteamanuensis (den gang Misjonshøyskolen, nå VID) Ove Conrad Hanssen allerede for 12 år siden! Sitatet er hentet fra artikkelen Kirke i…

Månedens sitat (mars)

1. mars 2019

«Jeg tenker at en majoritetskirke har et spesielt ansvar for å søke etter enhet i mangfold.» Dette sier Erling Birkedal i siste utgave av Norsk tidsskrift for misjonsvitenskap, der han tar utgangspunkt i endringer i kirkelandsskapet i de nordiske landene, og hvordan en kan forholde seg til nye misjonale menigheter eller forsamlinger som etableres i…

Månedens sitat (februar)

1. februar 2019

«Samfunnet endrer seg fort, og de løsningene vi har i dag er ikke nødvendigvis ideelle i morgen. Vi ser at kirker i større grad kan møte mennesker der de er, med de behov de har, i den hverdagen de lever. « Kjetil Sigerseth (Romsdals Budstikke 15. februar 2019) Se hele intervjuet her. Temaet som er…