Månedens sitat

Månedens sitat (mai)

13. mai 2022

I den helt ferske boken Påkoplet gir Dagen-redaktør Tarjei Gilje tre tips om bibel og bønn i hverdagslivet. Giljes første tips: «Finn ut hvilket trosspråk du snakker best når du kommuniserer med Gud, let etter situasjoner der du får brukt det ofte, og vær nysgjerrig på å lære deg nye trosspråk gjennom livet!» Tarjei Gilje…

Månedens sitat (april)

28. april 2022

«Som biskop erfarer jeg hvordan det langsiktige, strategiske arbeidet menigheter får hjelp til gjennom NaMu, fører til økt oppslutning og styrket tilhørighet. Menighets­utvik­ling gir oss mulighet til å gi troen rom for vekst både i oss og mellom oss – og bygge nye, trygge rom for tro.» Biskop i Møre Ingeborg Midttømme Les mer om…

Månedens sitat (mars)

29. mars 2022

Biskop Halvor Nordhaug (Bjørgvin bispedømme, Dnk) i visitasmeldingen til Hjelme og Blomvåg sokn (Øygarden), mars 2022: «De arbeider også systematisk med menighetsutvikling. Det synes eg er veldig bra. De har vald NaMu og det kjenner eg godt til og veit at også mange andre sokn er nøgde med det opplegget, ikkje minst det å kunne…

Månedens sitat (februar)

24. februar 2022

«Når mennesker ikke tar seg over de kulturbarrierer som det ofte innebærer å komme til kirken, er det kanskje kirken som må bevege seg ut av sin innadvendte kultur og møte mennesker der de befinner seg. Jesus kunne ha sittet i ett tempel og tatt i mot mennesker som ville komme, men han gjorde jo…

Månedens sitat (januar)

8. januar 2022

Herre Kristus, du har ingen annen kropp på jorden enn våre kropper,  ingen andre hender enn våre hender.  Ingen andre føtter enn våre føtter.   Det er gjennom våre øyne din medfølelse skuer ut over verden. Det er ved hjelp av våre føtter du fortsatt kan vandre rundt å gjøre det gode.   Det er…

Månedens sitat (desember)

22. desember 2021

«Gud velger et egnet sted for å sette den beste rammen rundt vårt møte med ham. Slik en far velger gåtur på fjellet med kakao og hjemmelaget niste i sekken som ramme for en god prat med sin eldste sønn, men går på Egon og spiser en treretters med dattera for å ha en god ramme…

Månedens sitat (november)

24. november 2021

Det å omfavne paradoksene, det som vi opplever som selvmotsigelser, beriker livet og skaper perspektiv for oss. Det som i menneskelig forståelse er balansert, er i Guds målestokk for trangt. Himmelsk balanse er å leve i spenningen mellom ekstreme sannheter. Det ser vi gjennom hele Bibelen. Styreleder i NaMu Norge Terje Dahle i Folk –…

Månedens sitat (september)

21. september 2021

«Som mennesker står vi sjelden stille. Livet er bevegelse. Livet er nye erfaringer. Livet er endring. Derfor blir også troen en vei. Mest sannsynlig en lang og kronglete vei, men en vei med retning. En vei til frelse. « Kjetil Sigerseth (På kirkebakken 3-2014)

Månedens sitat (juli)

26. juli 2021

Det er ikke den Gudsopptatte kirken som skremmer folk bort – men den selvopptatte. Magnus Malm (Fri til å følge – Kirke i Jesu fotspor, s. 46)   Her kan du lese hele avsnittet fra Magnus Malms bok Fri til å følge – Kirke i Jesu fotspor I lys av dette [at Maria var et…

Månedens sitat (april)

15. april 2021

«Du har ikke etterlevd misjonsbefalingen før et menneske du har disippelgjort også har disippelgjort et annet menneske – altså til du har disippelgjort en disippelgjører.» Will Mancini (s. 167 i boken Future Church, 7 Laws of Real Church Growth)         Dette er også visjonen for nettkurset vårt i utrustende lederskap som vi…