Alternativer veiledning – Prisliste

Seks eksempel på veiledningsavtaler

Menigheten kan velge ett av disse alternativene for å gjennomføre NaMu-syklusen, eller vi kan tilpasse et eget opplegg/omfang ut fra menighetens behov:

Alternativ 1: Et besøk og to møtepunkt i løpet av ett år. Pris: 10 000 kr som betales når veiledningsavtalen begynner

eller

Alternativ 2: Et besøk og fem møtepunkt i løpet av ett år. Pris: 18 000 kr som betales når veiledningsavtalen begynner

eller

Alternativ 3: To besøk og fem møtepunkt i løpet av to år. Pris: 20 000 kr. Menigheten betaler 10 000 kr pr år= 20 000 kr

eller

Alternativ 4: To besøk og ti møtepunkt i løpet av to år. Pris: 28 000 kr. Menigheten betaler 14 000 kr pr år= 28 000 kr

eller

Alternativ 5: Ett besøk som hjelp til å analysere profilen. Menigheten betaler 5 000 kroner som et engangsbeløp

eller

Alternativ 6: En telefon/Skypesamtale som hjelp til å analysere profilen. Menigheten betaler 3 000 kroner som et engangsbeløp

 

Alternativ 5 og 6 anbefales bare dersom menigheten har annen kontinuerlig veiledning for eksempel ved at en har tatt menighetsundersøkelsen som en del av annen utviklingsprosess (f.eks. Agenda 1).

Prisene er veiledende og gjelder for 2017 og 2018. I tillegg kommer reiseutgifter som dekkes av menigheten. Avtalen gjelder fra avtaledato.  NaMu Norge anbefaler kontinuerlig veiledning og at avtalen forlenges.

 

Les mer om veiledning i notatet Info om veiledning 2017 – 2018 eller i vår infobrosjyre om menighetsprofil og veiledning.

 

Vi har mange erfarne veiledere som gjerne går noen steg sammen med menigheten din. Gå til veilederoversikten.