Alternativer veiledning – Prisliste

Seks eksempel på veiledningsavtaler

Menigheten kan velge ett av disse alternativene for å gjennomføre NaMu-syklusen, eller vi kan tilpasse et eget opplegg/omfang ut fra menighetens behov:

Alternativ 1 – Menighetsveiledning Standard: Et besøk og to møtepunkt hvert år. Pris: 12 000 kr pr. år (oftest med avtaletid på to år om gangen)

eller

Alternativ 2 – Menighetsveiledning Pluss: Et besøk og fem møtepunkt hvert år. Pris: 20 000 kr pr. år (oftest med avtaletid på to år om gangen)

eller

Alternativ 3 – Profilveiledning, besøk: Ett besøk som starthjelp og til å analysere profilen. Menigheten betaler 6 000 kroner som et engangsbeløp

eller

Alternativ 4 – Profilveiledning, video: En telefon/videosamtale på Zoom som hjelp til å analysere profilen. Menigheten betaler 4 000 kroner som et engangsbeløp

 

Alternativ 3 og 4 anbefales bare dersom menigheten har annen kontinuerlig veiledning for eksempel ved at en har tatt menighetsundersøkelsen som en del av annen utviklingsprosess (f.eks. Agenda 1).

Prisene er veiledende og gjelder fra høsten 2020. I tillegg kommer reiseutgifter som dekkes av menigheten. Avtalen gjelder fra avtaledato.  NaMu Norge anbefaler kontinuerlig veiledning og at avtalen forlenges.

 

Les mer om veiledning i notatet Info om veiledning 2022 eller i vår infobrosjyre Vil du se vekst i din menighet.

Vi har mange erfarne veiledere som gjerne går noen steg sammen med menigheten din. Gå til veilederoversikten.