Månedens sitat (april)

 «Heller enn å lære av andre, har ofte kristne valgt å holde avstand til hverandre ved å starte opp nye kirker så snart ønsker for gudstjenestefeiring og trospraksis drar i ulike retninger. Denne segregeringen har reist opp murer mellom ulike kirketradisjoner og har utarmet mange kristne. Om du ikke tilfeldigvis er født inn i den rette tradisjonen, vokser du opp tvunget til å leve på en annens diett.»

Gary Thomas (Sacred Pathways, s. 21)

Tirsdag 9. mai kl. 12. inviterer vi til et webinar om trosspråk i menigheten. Les mer om webinaret her:

Webinar – Trosspråk i menigheten

Utfordringen som Thomas peker på er noe vi kan kjenne oss igjen i også her i Norge. Derfor må vi alle løfte oss selv ut av den åndelige blindheten som fort fører oss på avveie. I stedet for å bidra til at mennesker enklest kan finne sin vei til Gud, kan vårt åndelige hovmod og tilfredshet over egen trospraksis føre mennesker sakte men sikkert bort fra Gud. Derfor trenger vi kunnskap som kan gjøre oss kloke og ydmyke i møte med andre menneskers åndelighet.

Den nye boken fra NaMu Norge om engasjert trosliv og trosspråk har nettopp dette som sin største styrke. Den utvider blikket vårt og hjelper oss, på vår veg til Gud, til å se både oss selv og andre mennesker som kan være forskjellige fra oss selv. Bestill boken i vår nettbutikk.

 

 

 

 

Sitatet over er hentet fra boken Sacred Pathways fra 2010 og fritt oversatt til norsk av Kjetil Sigerseth, derfor gjengir vi også den engelske originalteksten her:

«Instead of learning from others, Christians have often chosen to segregate themselves by starting a new church whenever worship preferences diverge. This segregation has erected denominational walls and impoverished many Christians. Unless you happen to be born into just the right tradition, you’re brought up to feed on somebody else’s diet. »