Webinar – Energi: Tapt og funnet?

Tirsdag 25. april kl. 12.00 inviterer NaMu til et nytt, åpent webinar der vi åpner rommet for å utforske og lære mer om den energi Gud har gitt oss. Hjertelig velkommen!

For å motta møtelenken og være med på webinaret benytter du lenken under for å registrere deg:

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0tceyopzkqHNWoI4MNtcDUsqAR63VEu5pe

 

De siste årene har Christian A. Schwarz studert energibegrepet inngående både teologisk og vitenskapelig. Han hevder at energibegrepet åpner nye perspektiver på forholdet mellom Gud og menneske og på hvordan vi tenker og lever som kirke og disipler.

Det han har kommet fram til, kan vi lese om i energitrilogien God’s Energy. Han hevder at den vestlige kirken mistet det nytestamentlige energibegrepet ved oversettelsen fra gresk til latin. Det greske ordet énergeia´ fikk ikke et dekkende ord på latin, og dermed gikk det viktige innholdet tapt. Østkirken har derimot hatt begrepet hele tiden. De siste to hundre årene har energibegrepet dukket opp i vestlig vokabular takket være vitenskapen.

 

Medvirkende i webinaret

NaMu-veileder og FA-offiser Margaret Saue Marti vil i webinaret dele noe av det hun har oppdaget i energitrilogien til Schwarz.

Det blir gitt rom for spørsmål, innspill, kritikk og refleksjoner fra alle som deltar på webinaret.

 

 

 

 

 

«Synergi, samarbeidet mellom Gud og mennesker, er verken en symmetrisk relasjon eller en relasjon der det guddommelige overstyrer og erstatter det menneskelige. Det er snarere et forhold der mennesket blir fullt ut menneskelig ved å omfavne det hellige.»

David Bradshaw, ortodoks filosof (The Concept of the Divine Energies)

 

Oversatt fra side 125 boken God’s Energy – Refocusing Our Image of God, bind 2 av Energitrilogien til Schwarz