Webinar: Kirke på nye måter – for ungdom

Vi er veldig glad for å kunne invitere til nytt webinar mandag 3. oktober kl. 19.00 – 20-30. Dagens tema er kirke på nye måter for ungdom. Her spør vi hvordan det kan legges til rette for et godt arbeid med og blant dagens unge mennesker.

  • Hvordan kan kirke se ut for dagens ungdom?
  • Er tro og kirke relevant for dagens unge?
  • Hvordan kan vi møte de behovene som dagens unge har?
  • Hvilke erfaringer har vi med hva som fungerer og hva som ikke fungerer?
  • Mange unge finner seg ikke til rette i dagens kirke, hva gjør vi med det?

Her er det mange spennende spørsmål som vi vil se nærmere på i webinaret. Benytt knappen under for å registrere deg og motta møtelenke til webinaret.

Med oss i webinaret har vi flere gjester som vil gi sine perspektiv inn i dette spennende temaet.

Kristian Tjemsland, menighetsprest i Ålgård og misjonær for NMS i Carlisle i England helt frem til denne sommeren. Kristian har god innsikt og erfaring i Fresh Expressions of Church generelt og hva kirken i England i særlig grad gjør for å være tilstede blant ungdom. Han har selv en unik erfaring fra ulike ungdomsinitiativ som kirken i Carlisle har tatt de siste årene.

I juni arrangerte Norges Kristne Råd studietur til Carlisle i England i samarbeid med Det norske misjonsselskap (NMS). Camilla Mariann Cazon (Stavanger) og Elise Skjærven Aas (Bergen) er to av ungdommene/unge vokse som var med på turen. I tillegg er begge aktive i ungdommens Kirkemøte (UKM) i Den norske kirke. De vil dele noen av de erfaringene de har med hvordan tro og kirke kunne eller skulle sett ut for ungdommer i dag.

Blå kors har i samarbeid med det brede lag i Kirke-Norge arbeidet målrettet de siste årene med et prosjekt med nyskapende arbeid med unge. Daglig leder for Blå Kors Ung i Ålesund, Malin Strand blir med på webinaret og presenterer noen av de funnene de har gjort i prosjektet og noen av de ressursene de har utviklet.

Young Life har over flere år drevet oppsøkende og relasjonsbyggende arbeid blant unge i flere av landets største byer. De blir med i webinaret og deler om noen av de tankene som ligger bak arbeidet og også hvilke erfaringer de gjør seg med tanke på å skape et godt arbeid blant ungdom i dag.

Prosjektleder for Kirke på nye måter Kjetil Sigerseth leder webinaret. Vi vil sette av en god tid til samtale i etterkant av innleggene som deles i webinaret.

Hjertelig velkommen!