Webinar – Frivillighet som skaper tilhørighet

2022 er Frivillighetens år, og frivillig tjeneste er et av satsningsområdene i mange menigheter og kirker. Torsdag 3. november kl. 09.00 inviterer Norges Kristne Råd i samarbeid med Den norske kirke til et spennende webinar der en ønsker å utfordre på hvordan vi kan tenke om frivillig tjeneste i kirken og hvilken sammenheng det kan ha med det å være kirke på nye måter.

Hva vet vi om kirkefrivillighet så langt, og hva trenger vi å vite mer om? Kirkene i Norge er store frivillighetsaktører med mye over 100 000 frivillige. På bakgrunn av medlemstallet genereres det imidlertid et relativt lite antall frivillighetstimer. Institutt for samfunnsforskning finner en liten nedgang i frivillighet innenfor «religion og livssyn» (Fladmoe, Eimhjellen, Sivesind, & Arnesen, 2019). Med andre ord, det er et stort potensial for å involvere flere i frivillig tjeneste!
Tilhørighet er et viktig stikkord når vi snakker om en menighet og det å være menneske. Vi ønsker å høre til et sted, hos hverandre og dypest sett hos Gud. Bibelen taler om menigheten som «Jesu Kristi legeme», der vi hører til og hvor vi er gjensidig avhengig av hverandre. Vi er alle en del av dette tjeneste fellesskapet, hvor vi bare kan være og hvor vi kan delta med alle våre evner og gaver (nådegaver).
  • Hvordan kan vi utruste og sette mot i hverandre til tjeneste? (Ef. 4, 11)
  • Kan det hende det er nyttig å søke å være kirke på nye måter, også i dette?
  • Hvordan kan vi på en bedre måte fordele ansvar mellom ansatte og frivillige, og hvordan legge til rette for en frivillighet som skaper tilhørighet?
Disse temaene tas opp på dette webinaret som er er regi av Kirke på nye måter og skjer i et samarbeid mellom Den norske kirke v/Kirkerådet og Norges Kristne Råd v/ressursgruppen for Kirke på nye måter.
Eirik Aadland Tappel, stipendiat ved VID Stavanger og prest i Den norske kirke deler blant annet funn fra sitt forskningsprosjekt om ansvarfordeling og frivillighet i menigheter i Den evangelisk-lutherske kirke
Knut Refsdal, tilsynsprest i Metodistkirken, gir en respons på hovedinnlegget fra Tappel.
Se ev. mer om forskningsprosjektet som Tappel er engasjert i ved å følge lenken under:
 
Benytt knappen under for å registrere deg og motta møtelenken til webinaret.
Hjertelig velkommen!

 

Registrer deg og motta møtelenken