Webinar – Trosspråk i møte med barn og unge

Velkommen til webinar 9. april kl 12:00 – 13:15 om «Trosspråk i møte med barn og unge»

Hvordan koble barn, unge og Gud på den mest naturlige måten?
– Fra den enkeltes utgangspunkt.

Det er mange trosspråk, men ett kjennes for mange mer naturlig enn andre.

På samme vis som vi mennesker har ulike måter vi kjenner det mest naturlig å kommunisere med hverandre på,- har vi alle ulike måter som kjennes mest naturlig å kommunisere med Gud på.
Barn og unge har også ulike former i bønnespråk og trosspråk, akkurat som voksne.

Det vil bli muligheter for respons og spørsmål undervegs.

Medvirkende i samtalen er:

  • Line B Johnsen, ungdomsdiakon i Bogafjell menighet (DnK)
  • Lina Talset Blikstad, trosopplæringsrådgiver i Metodistkirken
    Norge
  • Runar Liodden, daglig leder i Acta – barn og unge i Normisjon.
    Han har også lang erfaring som prest i DnK.
  • Ragnhild Ljøkjel Knotten, Søndagsskolen Norge
  • Asbjørn G. Håkonseth, Rådgiver, ansvarlig for IKOs barnehagenettverk IKO – kirkelig pedagogisk senter

Påmelding her: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMof-usrzsuHdyjtdGZ2VgI0JE46Tsw6H9o

 

Dette vil vi snakke om i webinaret:

• Hva er trosspråk?
• Hvorfor er det viktig å snakke om, og gi rom for å praktisere,
ulike trosspråk?
• Hvordan frigjøre og forløse barn og unges mest naturlige
trosspråk?
• Hvordan unngå å begrense den enkeltes trosutrykk?
• Hvordan kan dette se ut i søndagsskole, konfirmantarbeidet,
barne – og ungdomsgrupper, i gudstjenestelivet og
storfellesskapet osv?
• Hvilke sanger velger vi i møte med barn og unge? Hvilke
tekster og musikksjangere brukes?
• Kan det å gi rom for de ulike trosspråkene berike barne – og
ungdomssfellesskapene?
• Vil flere kjenne seg hjemme i det kristne fellesskapet ved at et
større mangfold av trosspråkene slipper til?
• Hvordan utruste og bevisstgjøre ledere i møte med eget
trosspråk, og til å gi rom for barn – og unges ulike trosspråk,
som kanskje er forskjellig fra det mest naturlige trosspråket til
barne – og ungdomslederen eller presten/pastoren?

• Hvilke ressurser finnes om dette temaet?

 

Webinaret ledes av Liv-Kari Sigerseth, nettverkskontakt NaMu Norge, og menighetsarbeider i Molde domkirke.
Evt spørsmål kan sendes til epost: liv-kari.sigerseth@namunorge.no