Trosspråktesten

Beskrivelse

Kristne er ulike også i måten vi erfarer Gud. De ulike kanalene til Gud kan enklest forstås som et åndelig språk eller et trosspråk. Ditt trosspråk er antennen din til Gud. Dette språket er det som faller lettest eller mest naturlig for deg. Du kan også utvikle din relasjon til Gud når du erfarer Gud gjennom «fremmede» språk. Dette er språk som ikke faller så naturlig for deg, men som andre i menigheten opplever som det mest naturlige.

Trosspråktesten er hentet fra boken The 3 Colors of Your Spirituality og er oversatt og tilpasset til norsk.

Dette materiellet er utarbeidet for å alle som vil oppdage og utvikle sitt eget trosspråk, og også oppdage det mangfoldet av «språk» kristne bruker når vi erfarer Gud.

 

NB! Dette produktet er på veg ut, og selges bare til lageret er tomt. Produktet erstattes av en e-test på nettstedet http://namunorge.no/persontest. Vi anbefaler også boken Engasjert trosliv – Mitt, ditt og menighetens trosspråk (fra oktober 2019). Den inneholder også et adgangstegn til å gjennomføre trosspråktesten som e-test. I boka finner du også et enkelt gruppeopplegg over 8 samlinger til bruk i smågrupper eller husfellesskap.

 

Tilleggsinformasjon

Vekt 0,035 kg

100,00 kr