Teleioskurs I: Lytt – med varme, empati og respekt

I løpet av vinteren og våren settes de to første Teleioskursene opp i Molde.

Kurset Lytt med varme, empati og respekt arrangeres på Røbekk kirkesenter (ved Røbekk kirke) fredag 9. og lørdag 10. februar 2024. Kurs to Fornyet sinn – forvandlet liv går på samme sted 12. -13. april. Lokal arrangør for begge kursene er Norkirken Molde. Kursene er også åpne for tilreisende. Det er også planer om senere å sette opp kurs tre Si sannheten i kjærlighet. Dette blir trolig til høsten eller neste vinter. Kurs en er obligatorisk for å kunne gå videre til kurs to eller tre.
.

LYTT, med varme, respekt og empati

Dette kurset gir hjelp til å bygge gode relasjoner samtidig som vi får redskaper til å bli gode hjelpere for hverandre. Kjærligheten er Åndens frukt som modnes fram i våre liv ved Den Hellige Ånd. Men kjærligheten må praktiseres om den skal bli til hjelp for andre. Til det trenger vi øvelse, noe dette kurset gir.
.
Kurset holdes på Røbekk kirkesenter fra fredag til lørdag 9. og 10. februar 2024.
  • Fredag kl. 18.00 – 21.30
  • Lørdag kl. 09.00 – 16.30
Kursledere er Kjetil og Liv-Kari Sigerseth. Norkirken Molde er vertskap og lokal arrangør.  Kursavgift: 600,- kr, inkludert kurshefte, kveldsmat og lunsj.
.
Påmelding innen 1. februar på https://norkirkenmolde.no/teleioskurs
.

Velkommen på Teleioskurs!