Utdanning av nye NaMu-veiledere

Vil du bli ny NaMu-veileder?

Denne høsten fullfører nye NaMu-veiledere sin utdannelse og er straks klar for å bistå menighetene. Derfor starter vi nå opp neste kull. Kan veiledning av menigheter være en tjeneste Gud kaller deg inn i?

Kursuken arrangeres i Molde 15. – 18. november 2021.

 

I Norge har ca. 70 personer de siste 20 årene gjennomført utdannelsen og blitt godkjent som NaMu-veileder. I dag er vel 30 av disse i aktiv tjeneste og  støtter menigheter i Norge i de utviklingsprosessene de står i.

Det er bra med mangfold i veiledergruppen. Derfor er vi veldig glad for at vi har med oss veiledere fra 12 ulike kirkesamfunn. Vi ser i dag at vi trenger flere yngre medarbeidere. Det er også viktig med mennesker som har ulik erfaring, kompetanse og åndelig gaver. Fortatt har vi også et ønske om å styrke kvinneandelen blant veilederne.

Vi får tydelig tilbakemelding om at den skoleringen som veilederutdannelsen gir er noe medarbeiderne vokser på og som gir et helt annet grunnlag i deres daglig tjeneste, og også muligheten til å gå inn i en meningsfull tjeneste i nye menigheter. Å bli del av et veilederfellesskap som bygger, inspirerer og står sammen på tvers av geografi og kirketilhørighet har også for mange fått stor betydning.

Du kan starte på utdannelsen når du selv ønsker det i løpet av det kommende året, men senest i forbindelse med kursuken første uken i juni 2019.

Les mer om utdannelsen og tjenesten som veileder her.

Bildetekst: På bildet ser du det siste kullet som startet på veilederutdanningen våren 2019 – Fra venstre: Torgeir Lauvås (IMF Rogaland), Roger Dahl (Baptistsamfunnet), Ole Andreas Wastvedt (IMF Midthordland), Hanne Thorgersen (Metodistkirken), Johannes Olsen (IMS)