Utdanning av nye NaMu-veiledere

Vil du bli ny NaMu-veileder?

Gjennom det siste året har flere nye NaMu-veiledere fullført sin utdannelse og er klar for å bistå menigheter rundt om i hele landet. Vi er også kommet langt med det siste kullet i veilederutdanningen. De vil fullføre sin utdanningen i løpet av dette året. Derfor inviterer vi nå neste kull. Kan veiledning av menigheter være en tjeneste Gud kaller deg inn i?

Kursuken arrangeres i Moss 12. – 15. juni 2023.

 

I Norge har ca. 75 personer de siste 25 årene gjennomført utdannelsen og blitt godkjent som NaMu-veileder. I dag er vel 30 av disse i aktiv tjeneste og  støtter menigheter i Norge i de utviklingsprosessene de står i.

Det er bra med mangfold i veiledergruppen. Derfor er vi veldig glad for at vi har med oss veiledere fra 12 ulike kirkesamfunn. Vi ser i dag at vi trenger flere yngre medarbeidere. Det er også viktig med mennesker som har ulik erfaring, kompetanse og åndelig gaver. Fortatt har vi også et ønske om å styrke kvinneandelen blant veilederne.

Vi får tydelig tilbakemelding om at den skoleringen som veilederutdannelsen gir er noe medarbeiderne vokser på og som gir et helt annet grunnlag i deres daglig tjeneste, og også muligheten til å gå inn i en meningsfull tjeneste i nye menigheter. Å bli del av et veilederfellesskap som bygger, inspirerer og står sammen på tvers av geografi og kirketilhørighet har også for mange fått stor betydning.

Du kan starte på utdannelsen når du selv ønsker det i løpet av det kommende året, men senest i forbindelse med kursuken i juni 2023.

 

Runar Liodden (kommende NaMu-veileder)

Runar Liodden har i mange år arbeidet som prest i Den norske kirke på Modum og er i disse tider på veg over i ny jobb som leder av Acta – Barn og unge i Normisjon. Han startet på veilederutdanningen høsten 2021 og vil få sin veiledergodkjenning denne våren. Her er Runars egne ord om hans erfaringer med utdannelsen:

«Menighetsveilederutdanningen til NaMu er en inspirerende, lærerik og praksisnær utdanning som har utrustet meg med konkrete verktøy, bibelske prinsipper og en realistisk visjon for vekst og utvikling i menigheter. Jeg har fått kyndig veiledning av erfarne veiledere underveis og gleder meg til å være veileder for menigheter. Utdanningen har gitt meg nytt håp og forventning til vekst i kristne fellesskap i en tid med mye uro og endringer.»

 

Les mer om utdannelsen og tjenesten som veileder her.

Artikkelbilde: På bildet ser du et av de siste kullene. Denne gjengen startet på veilederutdanningen våren 2019 og flere av dem er i aktiv tjeneste som veileder. Fra venstre: Torgeir Lauvås (IMF Rogaland), Roger Dahl (Baptistsamfunnet), Ole Andreas Wastvedt (IMF Midthordland), Hanne Thorgersen (Metodistkirken), Johannes Olsen (IMS)