Utdanning av nye NaMu-veiledere

Vil du bli ny NaMu-veileder?

I Norge har ca. 60 personer de siste 20 årene gjennomført utdannelsen og blitt godkjent som NaMu-veileder. I dag er vel 30 av disse i aktiv tjeneste og  støtter menigheter i Norge i de utviklingsprosessene de står i.

Det er bra med mangfold i veiledergruppen. Derfor er vi veldig glad for at vi har med oss veiledere fra 10 ulike kirkesamfunn. Vi ser i dag at vi trenger flere yngre medarbeidere. Det er også viktig med mennesker som har ulik erfaring, kompetanse åndelig gaver. Fortatt har vi et ønske om å styrke kvinneandelen blant veilederne.

Vi får tydelig tilbakemelding om at den skoleringen som veilederutdannelsen gir er noe medarbeiderne vokser på og som gir et helt annet grunnlag i deres daglig tjeneste, og også muligheten til å gå inn i en meningsfull tjeneste i nye menigheter. Å bli del av et veilederfellesskap som bygger, inspirerer og står sammen på tvers av geografi og kirketilhørighet har også for mange fått stor betydning.

Du kan starte på utdannelsen når du selv ønsker det i løpet av det kommende året, men senest i forbindelse med kursuken første uken i juni 2019.

Sommeren 2018 har 6 nye NaMu-veiledere fullført utdannelsen og er godkjent for å bistå menighetene. Nå er det klart for neste kull. Les mer om utdannelsen og tjenesten som veileder her.