Profil pluss og profil innsikt

To profiler for dypere forståelse
Menigheter ønsker ofte mer informasjon enn selve menighetsprofilen. De ønsker flere detaljer enn bare en skåre på hvert av de åtte tegn på kvalitet. Derfor tilbyr K-vekst også to detaljerte analyser: Profil pluss og profil innsikt.

Profil pluss viser hvilke utsagn fra spørreskjemaet som tilhører hvilket tegn på kvalitetet. F.eks. er det elleve utsagn som tilhører Utrustende lederskap, og Profil pluss viser disse elleve utsagnene sammen. Hvert tegn på kvalitet omfatter ti-elleve utsagn fra spørreskjemaet. I tillegg viser profil pluss hviken skåre alle 84 utsagn fra spørreskjemaet har fått. Leserne får på den måten en svært detaljert oversikt over hvert tegn på kvalitet. Dette gir et klart inntrykk av hvert tegn på kvalitet og viser også styrke og svakhet på tvers av de åtte kvalitetstegnene.

Profil innsikt gir en mindre detaljert analyse enn Profil pluss. I profil innsikt er hvert tegn på kvalitet delt inn i fire undergrupper. F.eks. er Utrustende lederskap delt inn i undergruppene: 1. Lederne utruster andre, 2. Lederne passer inn, 3. Tjenesten delegeres og deles, 4. Forpliktende visjon. Profil innsikt viser den skåre som hver undergruppe har fått. Profil innsikt gir altå en god oversikt over hvert tegn på kvalitet uten å bli veldig detaljert.

Begge analysene innleder med å fortelle hvordan de skal brukes. Prisen er den samme, kr 863,-inkl. mva. K-vekst anbefaler analysene når de brukes med klokskap. De fleste menighetene kjøper Profil pluss. Noen synes Profil innsikt egner seg best når menighetsprofilen skal presenteres fordi den gir oversikt mer enn detaljer.