NaMu-syklus

Det som er sunt, vokser. Sunne menigheter vokser også. Veksten kommer fra Gud, og vi kan, som bonden, legge til rette for vekst. Dette kan mange norske menigheter bevitne. De har gjennomført NaMu-syklusen flere ganger. De har «plantet og vannet, men Gud ga vekst» (1 Kor 3,6).

 

Naturlig menighetsutvikling (NaMu) er ikke stress, press, høgt tempo. Det er å så, hvile, stå opp og høste den veksten Gud gir (Mark 4,26-29). NaMu-syklusen hjelper menigheten til dette. Det er fantastisk å se hva som da skjer til Guds ære.

 

Vi kan ikke skape vekst, men vi kan ta bort hindringer for vekst. Derfor skal vi bruke ressursene våre på å gjennomføre NaMu-syklusene mange ganger og etter hvert erfare positive forandringer, flere deltar på gudstjenesten, flere blir disipler.

 

De fleste menigheter behøver nærmere to år på å gjennomføre syklusen første gang. Da har de gjennomført testen (menighetsprofilen) to ganger. Når menigheten så fortsetter, tar neste syklus kortere tid og blir en del av menighetens årsrytme. Nettopp ved å gjennomføre NaMu-syklusen mange ganger, ser menighetene at de blir sunnere og at gudstjenestedeltakelsen øker. Les om NaMu-syklusen i «Fargelegg din verden med Naturlig menighetsutvikling» side 41-43 og s-176-181.

 

Syklusen er en prosess som gjentas og gjentas og gjentas og….: