Veilederne

Hva gjør veilederen?
Menigheten og gjør en skriftlig avtale om veiledning. Veilederen er en ressursperson når menigheten benytter NaMu og NaMu-syklusen. Veilederen hjelper menigheten til å arbeide langsiktig (gjerne ti års perspektiv) og ikke fortape seg i det hverdagslige og akutte. Veilederen bidrar også med et utenfraperspektiv på menigheten.Veilederen kjenner NaMu og NaMu-syklusen godt. Han/hun har gjennomført en teoretisk og praktisk opplæring og har dokumentert innsikt, ferdigheter og holdninger som trengs for å bli godkjent som veileder. Ommund Rolfsen godkjenner alle veiledere og følger opp veilederne. Han sørger for at alle menighetene får en veileder og er behjelpelig hvis menigheten vil bytte veileder eller veilederen vil avslutte.

Veiledere og kirkesamfunn/organisasjoner

Gjennomføre avtalen på 1-2 år
Erfaringer tilsier at 1-2 år er passe tid for en menighet til å gjennomføre en NaMu-syklus. Noen bruker ett år, andre to år, men 1½ år er det vanligste. En veiledningsavtale gjelder derfor for 1-2 år framover fra det tidspunkt da den nåværende menighetsprofilen ble gjennomført. K-vekst anbefaler at avtalen om oppfølging forlenges.

Veiledningsalternativer

Alternativ 1: Et besøk og to møtepunkt (skype eller telefon) i løpet av ett år. Pris: 9 900 kr. Menigheten betaler 9 900 kr når veiledningsavtalen begynner

eller

Alternativ 2: Et besøk og fem møtepunkt i løpet av ett år. Pris: 18 200 kr som menigheten betaler  når veiledningsavtalen begynner

eller

Alternativ 3: To besøk og fem møtepunkt i løpet av to år. Pris: 19 800 kr . Menigheten betaler 9 900 kr pr år= 19 800 kr

eller

Alternativ 4: To besøk og ti møtepunkt i løpet av to år. Pris: 26 250 kr. Menigheten betaler 13 125 kr pr år= 26 250 kr

Menighet og veileder kan tilpasse disse fire alternativene. Prisene er veiledende og gjelder for 2014. I tillegg kommer reiseutgifter som dekkes av menigheten.