Priser menighetsprofil og veiledning

  • Menighetsprofilen 2200 kr. Den inneholder den nye menighetsprofilen og sammenlikning med tidligere menighetsprofiler
  • Resultatguiden 1750 kr. Den inneholder oppsummerings-, fortellings-, status- og strategiguiden. Statusguiden inneholder profil pluss som mange menigheter har brukt før.
  • Tilbud: Kjøp menighetsprofil og resultatguiden sammen for 3555 kr
  • Profil pluss 950 kr
  • Profil innsikt 950 kr

Fire veiledningsalternativer

Menigheten velger ett av disse alternativene for å gjennomføre NaMu-syklusen:

Alternativ 1: Et besøk og to møtepunkt i løpet av ett år. Pris: 9 900 kr som betales når veiledningsavtalen begynner

eller

Alternativ 2: Et besøk og fem møtepunkt i løpet av ett år. Pris: 18 200 kr som betales når veiledningsavtalen begynner

eller

Alternativ 3: To besøk og fem møtepunkt i løpet av to år. Pris: 19 800 kr. Menigheten betaler 9 400 kr pr år= 18 800 kr

eller

Alternativ 4: To besøk og ti møtepunkt i løpet av to år. Pris: 26 250 kr. Menigheten betaler 13 125 kr pr år= 26 250 kr

Menighet og veileder kan tilpasse disse fire alternativene. Prisene er veiledende og gjelder for 2014. I tillegg kommer reiseutgifter som dekkes av menigheten.

Se hele beskrivelsen av veiledningstilbudene her.